Кредитни Оригинатори

Научете повече за нашите партньори по света Започни да инвестираш
Списък на кредитни Оригинатори
Оригинатор
Държава

Държава, в която оригинаторът извършва дейност

Типове кредити

Типове кредити, които предлага компанията

Лихвен процент

Диапазон на лихвените проценти по кредити, предлагани от оригинатора

Кредитен портфейл

Сума на отпуснати заемни средства към датата на последния финансов отчет

Buyback гаранция

Всички заеми на платформата имат т.нар. buyback гаранция. Това означава, че оригинаторът се е задължил да откупи заема от инвеститора на номинална стойност в случай, че кредитополучателят спре да обслужва задължението си. Т.е. Оригинаторът ще възстанови в iuvo сметката Ви неизплатената главница от дефолтиралия кредит. Buy-back гаранцията се активира на 61-вия ден от от датата на първата неплатена вноска след като кредитополучателят е спрял да изплаща задължението си.

Статус

Активен – редовно качва кредити за инвестиране в iuvo. Подлежи на мониторинг и регулярно изпраща бизнес информация и годишни финансови отчети. Неактивен – Неактивен партньор, който не добавя кредити в платформата към настоящия момент.

EasyCredit е създадена през 2005 г. и оттогава е доверен помощник на хиляди българи в посрещането на разходите им, предоставяйки персонални заеми.

Потребителски кредит
5% - 13%
85M BGN
Активен

VivaCredit е една от предпочитаните компании за кредитиране в България. Мисията на компанията е да предоставя висококачествени услуги с лесен достъп до кредитни решения на разумни цени.

Ипотечен кредит Потребителски кредит
4% – 12%
15M BGN
Активен

iCredit Romania е лидер на пазара на бързи кредитни услуги в Румъния от създаването си през 2011 г. до днес.

Потребителски кредит
4.5% - 11.5%
44M RON
Активен

BBG (Business Banking Group) е създадена през 2013 г. в Япония и през 2015 г. разширява дейността си с офис в Грузия.

Обезпечен автокредит
9% - 14%
0.8M USD
Неактивен

Fast Finance е акционерно дружество, функциониращо в Румъния като небанкова финансова институция от 2013 г.

Бизнес кредит Ипотечен кредит
10.5% - 12%
11.5M RON
Активен

CBC (KFP) е полска финансова институция, специализирана в краткосрочно финансиране на малки и средни предприятия.

Бизнес кредит
12% - 13%
21.9M PLN
Неактивен

Ibancar е пионер в сектора на небанковите потребителски кредити с обезпечение употребяван автомобил, като успешно развива бизнес модела си в Испания от 2014 г. насам.

Потребителски кредит
8.5% - 12.5%
8.6M EUR
Активен

Adwisers е румънска небанкова финансова институция, специализирана във финансирането на малки и средни предприятия, мостово и потребителско кредитиране.

Бизнес кредит Ипотечен кредит
10%
18M RON
Активен

NordCard е латвийска финтех компания основана през февруари 2016 година, предлагаща кредитен лимит по банкова сметка и кредитен лимит по дебитна карта, в небанковия сегмент.

Латвия
Потребителски кредит
8% - 12.5%
4.2M EUR
Активен

Monify е латвийска иновативна финтех компания, която предлага финансиране за малкия и среден бизнес за региона на Прибалтика (Литва, Латвия и Естония) и Полша.

Латвия
Бизнес кредит
10% - 13%
3.7M EUR
Неактивен

Kviku е една от най-бързо развиващите се финтех компании в световен мащаб, изцяло фокусирана в онлайн кредитирането.

Краткосрочен кредит
8% - 18.5%
55M EUR
Активен

Мисията на iCredit Poland е да помага на клиентите си с временните им финансови затруднения, като предоставя бързо и отговорно парично кредитиране, както и да се превърне в компанията, към която потребителите първо се обръщат, когато им трябват решения на техните финансови затруднения.

Потребителски кредит
7% - 14%
41М PLN
Активен

Access Finance предлага широка гама от достъпни картови продукти, гъвкави условия и иновативен подход. Дружеството стартира дейността си през 2013г. с продукта „Бяла Карта”, следвайки неизменно през годините принципите на отдаденост, доверие и високо ниво на клиентско обслужване.

Потребителски кредит
7% - 7.5%
60M BGN
Активен

AXI Card Румъния са най-голямата небанкова финансова институция в картовия сегмент на румънския пазар. Дружеството стартира през 2015 година и е изцяло ориентирано в сегмента на онлайн потребителското кредитиране. Основният продукт е кредитна карта, която  осигурява свободен достъп до одобрения кредитен лимит без ограничения от всяка точка на света.

Потребителски кредит
7% - 7.5%
8.7M EUR
Активен

Ocean Credit стартира дейността си през 2015 година в Румъния. Разполага с диверсифицирана гама от продукти в сегмента на потребителското кредитиране, като фокусът на компанията е в отдаването на 100% дигитални кредити, бързина, достъпност и функционалност.

Потребителски кредит
8% - 10%
1.5М EUR
Активен

SN Finance е основана през 2016 г., а днес вече заема и лидерски позиции във FinTech сферата в Република Северна Македония. В качеството си на иноватор в сегмента на небанковото финансиране в страната, с подкрепата на местна банка и VISA, SN Finance създава уникален продукт за македонския пазар – кредитна карта, която е първата по рода си, и изцяло променя бъдещето на финансовите услуги в страната.

Потребителски кредит
8.5% - 10.5%
8.3M EUR
Активен

AXI Card Испания оперира на испанския пазар от 2021 и следвайки основните си принципи, се нарежда сред най-високо оценените небанкови финансови институции в картовия сегмент на местно ниво. Като част от портфолиото на Access Finance, оригинаторът взаимства неизменно както ценностите на бизнес структурата си, така и продуктовата ѝ линия, в основата, на която стои кредитната карта.

Потребителски кредит
7% - 7.5%
2.5M EUR
Активен

M Cash е лидер в сектора на микрофинансирането в Северна Македония. Над 7 години следва принципите за иновативност, технологичност и грижа за клиента, в отговор, на които е иноватор на местно ниво – първата онлайн финансова компания в страната. Предоставя достъп до парични средства на клиентите си бързо, лесно и удобно.

Потребителски кредит
4.4% - 6.6%
5.8 M EUR
Активен

IuvoHOME е партньорство между iuvo и Viva Credit. Компаниите заедно предлагат финансиране срещу обезпечение с имот.

Ипотечен кредит
7%-8%
0.077 BGN
Активен

Mi Prestamo е млада и амбициозна компания, която дава възможност на потребителите си да кандидатстват за кредит изцяло онлайн по всяко време на денонощието по бърз и лесен начин.

Бизнес кредит Потребителски кредит
9.5%
2.38 M EUR
Активен

Публикувани кредити

Общо инвестирана сума: 11 724 531 EUR EUR

Общо листнати кредити: 41 954 834 EUR EUR

Започнете да инвестирате сега