Годишен лихвен процент 8.5% - 12.5%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Испания
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2014
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

18.2M EUR
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

9.8M EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30% / 20%
Нетна печалба за 2022 г.:
0.095 M EUR
Брой служители:
38
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2021

Относно

Ibancar е пионер в сектора на небанковите потребителски кредити в Испания от 2014 г. и предлага потребителски кредити, обезпечени срещу автомобили втора употреба. Целта на компанията е да предложи подходящи и добре разбираеми продукти на клиентска база, която няма достъп до конвенционалните форми на кредитиране. Най-впечатляващо е, че досега Ibancar има 0 кредитни загуби в портфейла си, благодарение на собствената създадена платформа за управление на риска с двоичен скоринг и поведенчески кредитен мениджмънт. Този опит показва, че кредитите на Ibancar са сред най-безопасните кредити за инвеститорите и с най-лесно възстановимите обезпечения (коли). Висшето ръководство на Ibancar е с богат опит в банковото дело, финансите и управлението на риска.

Alexander Melis Изпълнителен директор, Ibancar, Испания

Причината за присъединяването ни към IUVO е, че като бързо развиваща се иновативна FinTech фирма, вярваме силно, че трябва да оперираме във възможно най-голяма степен във FinTech екосистемата и също така да подпомогнем ключовите ни партньори в това пространство да растат заедно с нас. Партньорството с IUVO е перфектен пример за реализиране на тази визия от страна на Ibancar и ни дава възможност да предлагаме нашите обезпечени заеми с изключително атрактивна възвращаемост директно на инвеститорите на IUVO, които разбират изключителната капиталова защита и риск/ печалба потенциала при инвестиции в кредити на Ibancar.

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш