Основни въпроси

Основни въпроси

Какво е peer-to-peer инвестиране?

Peer-to-peer инвестирането (P2P) e финансиране на един проект или начинание с набиране на средства от голям брой хора. Най-често то се осъществява посредством специализирани интернет платформи, каквато е iuvo.

Какво е iuvo и как работи?

Iuvo стартира през юли 2016 като Р2Р платформа, която позволява на потребителите да инвестират средства във вече отпуснати кредити от кредитни компании (оригинатори). Инвеститорите реализират мотивираща доходност, а компаниите получават допълнителни средства, за да разширят бизнеса си.

След като кредит бъде отпуснат, се обявява в iuvo, където инвеститорите могат да го видят и да инвестират в негo, за да получат доходност от лихвата.

При погасяване на вноска по кредит, инвеститорът получава трансфер към iuvo профила си, като сумата е пропорционална на дяла, който притежава от главницата и лихвата.

В случай че кредитополучател забави погасяването на вноска с предварително определен брой дни, се активира buyback и съответната кредитната компания възстановява цялата неизплатена инвестирана сума. Някои от кредитните компании, с които работим, изплащат и остатъчната лихва по погасителен план.

Какво е кредитен оригинатор?

Кредитните оригинатори са регулирани небанкови финансови институции. Тези компании отдават заеми от собствените средства, за разлика от банките, които кредитират със средства, привлечени от депозити. Кредитните оригинатори в iuvo са компании с добра репутация и дългогодишна история. На пазарите, на които работят, налагат стандарти за качественото отпускане и менажиране на кредитите, оценка на риска при отдаване на заем и събиране на задълженията. Iuvo е P2P платформата с най-стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара.

Какво е buyback?

Buyback е задължение на оригинаторите, при което изкупуват обратно инвестираните средства в кредит, който има забавяне с предварително определен брой дни.
Всеки оригинатор предлага индивидуални условия за активиране на buyback.

Какво е групова гаранция и предлага ли се в iuvo?

Груповата гаранция представлява подпомагане на компаниите, които са част от обща административна структура, чрез финансови и други ресурси, с цел всяка една от тях да постига растеж и да подобрява финансовите си резултати.
В iuvo се предлага за всички кредитни оригинатори, които са част от Management Financial Group (MFG).
Благодарение на груповата гаранция, при евентуално изпадане в несъстоятелност на кредитна компания от MFG, инвеститорите ще продължат да получават плащания по кредитите по същия начин, както и преди това.

Кои са кредитополучателите?

Всички кредити на платформата са предварително отдадени на кредитополучатели от оригинаторите, на база договорни отношения. Това са физически лица в най-честия случай, а в някои случаи – юридически лица.
Инвеститорите на iuvo могат да виждат определена информация за кредитополучателя в детайлите на всеки кредит. Спрямо политиката за лични данни, не се разкрива самоличността на платците.
Рейтинг класът определя вероятността кредитополучателят да спре да погасява задълженията си.

Защо да инвестирам в iuvo?

От старта си през 2016-та iuvo демонстрира устойчив растеж и предлага възможности за пасивна инвестиция и атрактивна доходност за средствата ти. Основните предимства могат да се обобщят така:
– Лесна употреба – Не са необходими специални умения или финансов опит. Услугата на iuvo е предназначенa за хора, насочени към реализиране на пасивен доход.
– Атрактивна доходност – Парите ти работят за теб. По-голямата част от инвеститорите се включват с цел да заменят банковия си депозит. Спрямо начина, по който инвестираш, доходността е в 5% до 14% на годишна база.
– Продуктите на iuvo са достъпни за всички спрямо изисквания за минимална инвестирана сума (10 EUR, 10 BGN, 10 RON, 10 PLN). Добавяш средства към баланса си неограничен брой пъти без ограничение на максималната инвестирана сума.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас