Автоматично инвестиране

Автоматично инвестиране

Какво е Автоматично инвестиране и как работи ?

Автоматичното инвестиране е инструмент, който замества ръчните процеси по избор и инвестиране в кредити. Необходимо е да създадеш портфолио с критерии – Рейтинг клас, Лихва (%) и др. След като стартираш дадено портфолио, системата автоматично ще селектира кредити, които отговарят на изискванията ти и ще инвестира в тях. Автоматичното инвестиране ще продължи да анализира и инвестира в подходящи заеми, докато имаш свободни средства или кредити, които отговарят на зададените критерии.
Автоматичното портфолио е под твой контрол. По всяко време можеш да го променяш, спираш или изтриеш.

Мога ли едновременно да инвестирам ръчно и автоматично?

Платформата дава възможността едновременно да инвестираш ръчно и автоматично.

Каква е минималната сума за инвестиране с автоматично портфолио?

Минималната сума инвестиране в един кредит с автоматичното портфолио е 10 EUR, 10 BGN, 25 RON, 25 PLN.

Имам няколко портфолиа. Кое ще се стартира първо?

С приоритет да инвестира първо е портфолиото, което е последно създадено или последно редактирано (ако има отговарящи кредити на критериите). Когато портфолиото с първи приоритет започне да инвестира, ще направи до 10 инвестиции. След това второто портфолио ще направи до 10 инвестиции и ще продължават да се редуват по този начин, докато има подходящи кредити или свободни средства.

Как да разбера дали има отговарящи кредити на критериите ми за автоматично инвестиране?

Графа „Брой кредити отговарящи на вашите критерии за инвестиране“ на всяко създадено портфолио показва броя на подходящите кредити, налични за инвестиране към настоящия момент.
Имай предвид, че в нея ще виждаш кредити, отговарящи на критериите ти, дори вече да имаш инвестиция в тях.

Мога ли да редактирам вече създадено портфолио?

Имаш възможността винаги да редактираш, разгледаш или да поставиш на пауза дадено портфолио. ВВсички филтри могат да бъдат променяни с изключение на: „Име на портфолиото“ и „Инвеститорска сметка“.
Имай предвид, че портфолиото се стопира след всяка редакция и е необходимо да го стартираш отново от бутона „Активирай“.

Автоматичното инвестиране инвестира ли на вторичен пазар?

Автоматичното портфолио инвестира само на първичен пазар.

Могат ли две или повече портфолиа да инвестират в един и същи кредит?

Ако имаш две или повече портфолиа с припокриващи се критерии, е възможно да инвестират в един и същ кредит. Ако искаш да избегнеш таква ситуация, създавай портфолиа с различни критерии.

Портфолиото ми ще инвестира ли в кредити, в които вече имам ръчна инвестиция?

Портфолиото може да инвестира във всички кредити, отговарящи на изискванията ти, дори да имаш ръчно инвестиция в тях преди това.
Ръчното и автоматичното инвестиране са два различни и независими начина за инвестиране.

Ако изтрия едно портфлио, ще ми се върнат ли инвестираните средства от кредитите?

Портфолиото за автоматично инвестиране е просто инстурмент, който позволява по-лесно и по-бързо инвестиране на средствата в кредити. Когато изтриеш дадено портфолио, изтриваш запазените филтри за подбор на кредити, но не и направените инвестиции.

Автоматичното ми портфолио е спряло, защо?

Ако портфолиото ти не инвестира, е възможно да е поради една от следните причини:

– няма налични кредити, отговарящи на критериите ти;
– критериите не са зададени спрямо съществуващи кредити;
– изчерпани свободни средства;
– портфолиото е инвестирало във всички възможни кредити;
– достигнат размер на портфолиото.

Ако не е нито една от тези причини, потърси ни с въпрос по чат, имейл или телефон: [email protected], +359 2 493 01 08

Защо не мога да създам автоматично портфолио?

За да създадеш автоматично портфолио, първо трябва да имаш добавени средства в акаунта си. Преди това имаш възможност само да виждаш филтрите.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас