Политика за поверителност

Настоящите условия са превод от английски на български език и при евентуално разминаване в текста, обвързващо значение имат условията на английски език.

1. Въведение

В настоящата Политика за поверителност, „IUVO“, „ние“, „нас“ или „наш“ означава IUVO Group OŰ, а „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава ползватели на нашия портал и услуги, посетители на нашия уебсайт, и всички страници към него, както и съответните лица възложители.
Тази Политика за поверителност обяснява и урежда:
• как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
• как и защо използваме Вашите лични данни; и
• Вашите права да контролирате личните си данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика на поверителност. С достъпа си до и използването на нашия уебсайт и услуги потвърждавате, че сте имали подходяща възможност да прочетете тази Политика за поверителност, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да използвате в пълнота предоставяните чрез уебсайта услуги. В случай, че имате въпроси във връзка с Политиката за защита на личните данни, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.
Ние може да изменяме периодично тази Политика за поверителност, за да спазваме приложимите закони и подзаконови нормативни актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Приканваме Ви да преглеждате тази страница периодично за актуална информация за нашите практики за поверителност и измененията в нашата Политика за поверителност.

Група от дружества в Management Financial Group ( „Дружества от MFG“)– корпоративната група от дружества и други корпоративни образувания, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК: 203753425. Може да намерите повече информация за всички дружества от Групата на MFG  тук .

2. Кои сме ние? 

Порталът IUVO се управлява, а Вашите лични данни се обработват от IUVO GROUP OŰ, код в търговския регистър 14063375, адрес на управление: Narva mnt 5, град Tallinn, окръг Harju, 10117, Република Естония, + 372 880 7011, [email protected].
IUVO GROUP OŰ се регулира от естонския Oрган за финансов надзор.

3. Свържете се с нас във връзка с обработването на лични данни
За да упражните правата си, моля попълнете и ни изпратете този ФОРМУЛЯР по имейл към [email protected].
В случай на допълнителни въпроси, свързани с дейности по обработване на данни или искания за разглеждане на Вашите права, моля, отправете ги към [email protected] или пък можете да ни пишете на адрес Narva mnt 5, град Tallinn, окръг Harju, 10117, Република Естония. Моля, не забравяйте да отбележите цялата кореспонденция на вниманието на нашето длъжностно лице по защита на данните М. Ханджийска така че да можем бързо да се свържем с вас.

4. Какво са лични данни и как, кога и какви лични данни събираме и обработваме?

4.1. Лични данни
Лични данни са всякаква информация, която имаме за даден потребител, която позволява потребителят да бъде идентифициран пряко или непряко. Съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679) ние имаме задължението да Ви информираме за дейностите по обработване на данни, които се извършват от нас, като използваме личните данни, които сме събрали или генерирали.
В случай, че използвате платформата по какъвто и да е начин, ние може да събираме Ваши лични данни, използвайки методите за контакт, чрез които сте решили да осъществите връзка с нас:

Лични данни

Цел

Основание

Имена, Единен граждански или друг номер, данни от лична карта или друг документ за самоличност, националност, адрес (постоянен и настоящ), професия, дата на раждане, e-mail, телефонен номер, информация от сметка, издадена от доставчик на комунални услуги

• Регистрация на потребител в портала;
• Идентификация и верификация по смисъла на Закона против изпирането на пари и финансирането на тероризма ( наричан за краткост ЗПИПФТ), както и приложимото право на Европейския съюз и всяко друго приложимо законодателство в тази област
• Сключване на споразумение за предоставяне на услуги
• Предоставяне на исканите услуги;
• Изпълнение на поети задължения по сключен договор за предоставяне на услуги;
Обработка и отговор на искания за упражняване на права/Обработка на запитвания, жалби

Сключване и/или изпълнение на договор (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679); Законово задължение (чл.6,ал.1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Потребителско име, данни за вход и парола, IP адрес

Използване на регистрирания потребителски профил

Сключване и/или изпълнение на договор (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Копие от лична карта в електронна форма, копие от сметка от доставчик на комунални услуги в електронна форма

Идентификация по смисъла на ЗПИПФТ и на Европейското законодателство

Законово задължение (чл.6,ал.1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Лични данни, събирани с цел проверка на лице, имащо качеството на политически значима личност – обществена функция, заемана служба, политически мнения и членства, лични данни относно член на семейството на лице, заемащо публична длъжност

Проверка и оценяване на риска/ рисковия профил и рисков апетит по смисъла на ЗПИПФТ и на Европейското законодателство; Идентификация за целите на встъпване в делови взаимоотношения за предоставяне на продукти и услуги

Законово задължение (чл.6,ал.1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679); Сключване и/или изпълнение на договор (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Професионална сфера, ниво на, квалификация, годишен доход

Идентификация по смисъла на ЗПИПФТ и на Европейското законодателство.

Законово задължение (чл.6,ал.1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Информация, отнасяща се и от значение за паричните транзакционни преводи

• Детайли за използвания платежен инструмент – номер на картата (PAN), дата на издаване на картата и дата на валидност, (IBAN), валута;
• Информация относно електронното банкиране и детайли за трансакции – сума пона транзакцията, време и място на транзакцията

Изпълнение на договорно задължение (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Личен Имейл (E-mail)

• Предлагане на продукти и услуги на IUVO;
• Изпращане на рекламни съобщения

  • Участие в маркетингови кампании

Съгласие (чл.6,ал.1,б. „а“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Служебен имейл адрес

• идентификация за целите на встъпване в делови взаимоотношения за предоставяне на продукти и услуги и потвърждаване на изпълнение на общите условия на програми („Колеги“)

Сключване и/или изпълнение на договор (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Телефонен номер

Позвъняване и изпращане на кратки текстови съобщения / СМС/, предлагане на съдействие и рекламни съобщения

Съгласие (чл.6,ал.1,б. „а“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Служебен телефонен номер

Идентификация за целите на встъпване в делови взаимоотношения за предоставяне на продукти и услуги и потвърждаване на изпълнение на общите условия на програми („Колеги“)

Сключване и/или изпълнение на договор (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Уникален идентификационен код в системата e-Check

Идентификация за целите на встъпване в делови взаимоотношения за предоставяне на продукти и услуги и потвърждаване на изпълнение на общите условия на програми („Колеги“)

Сключване и/или изпълнение на договор (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Име и фамилия, имейл адрес

Потвърждаване на съгласие, предоставено във връзка с програмата „Препоръчай/предложи приятел“

Съгласие (чл.6,ал.1,б. „а“ Регламент (ЕС) 2016/679)

Глас – записан при телефонен разговор

• Предоставяне на услуги от IUVO, гарантирайки правата на потребителите предвидени в приложимото законодателство и за наличието на доказателство за предмета на разговор;
• Подобряване на обслужването

Легитимен интерес с цел да предоставяне на услугите на подходящо ниво (чл.6,ал.1,б. „е“ Регламент (ЕС) 2016/679). Вземайки предвид факта, че сте информирани относно записа на разговор и възможността да се свържете с нас (чрез имейл, например), включително вземайки предвид, че предоставените от нас услуги следва да съвпадат с Вашите очаквания, вярваме, че легитимният ни интерес не надхвърля други Ваши интереси и основните Ви права и свободи.

Три имена, телефонен номер, имейл адрес и други лични данни, предоставени от субекта на личните данни във връзка с негово искане, жалба и/или оплакване, препоръки, коментари, през чат или на електронния адрес на Дружеството: [email protected], по телефон или на хартиен носител, изпратен до адреса на Дружеството

Обработка и отговор на искания за упражняване на права/Обработка на запитвания, жалби

В зависимост от естеството на комуникацията: Законово задължение (чл.6,ал.1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679); Сключване и/или изпълнение на договор (чл.6,ал.1,б. „б“ Регламент (ЕС) 2016/679); Съгласие (чл.6,ал.1,б. „а“ Регламент (ЕС) 2016/679)

 

В случаите, в които обработването на Вашите лични данни е основано на наш легитимен интерес, имате право по всяко време да възразите срещу такова обработване (вижте повече в чл.3 по-долу).

В допълнение към личната и финансовата (която не е задължително да бъде предоставена) информация, която предоставяте или ние събираме, както е описано по-горе, можем също да събираме информация за Вашия компютър (включително, ако е налице, IP адрес, операционна система и вид браузър), Вашето взаимодействие с пазара и нашия уебсайт и данни относно ефективността на имейли. Ние използваме тази информация по няколко причини, включително за маркетинг, за управление на пазара, подобряване на обслужването и за статистически цели. Нашата Политика за бисквитките описва тези процеси по-детайлно.
Ние също така събираме и съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения:
• копия от нашата кореспонденция с Вас, както и други данни, които събираме във връзка с Вашите дейности на нашия уебсайт и във връзка с Вашите взаимоотношения с IUVO;
• подробна информация за посетителите на нашия уебсайт за целите на обобщаването на статистическите данни или целите на отчитането; и
• коментари, направени в блогове и дискусионни форуми във връзка с IUVO.

При посещение на уебсайта на IUVO GROUP OŰ , Дружеството може да извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава, или международна организация извън Европейския съюз. В случай, че при посещение на уебсайтовете на дружеството сте изразили съгласие да бъдат активирани и ползвани „бисквитки“ на трети страни, следва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, трансферирани и съхранявани съобразно техните правилата за поверителност. Въз основа на изричното Ви съгласие, Вашите данни могат да бъдат споделяни в страни без адекватно ниво на защита (например Съединените Американски Щати и/или Руската Федерация). Подробна информация относно ползваните „бисквитки“ е достъпна в Политиката за „бисквитки“: https://www.iuvo-group.com/bg/cookie-policy/ . Можете да направите индивидуален избор за ползване и/или ограничаване на определени „бисквитки“ от настройките на Вашия браузър . 

 

4.2. Обработване на лични данни
Обработване на лични данни означава всяка операция, която се извършва с използване на лични данни, включително, но не само, събиране, записване, съхраняване, организиране, използване, изменение, предаване, разкриване и изтриване на Вашите лични данни от оператора на портала на IUVO. Независимо дали са автоматизирани или не, всички горепосочени дейности се считат за обработване на Вашите лични данни.
Администраторът на обработването на личните данни е операторът на портала IUVO Group OÜ. Нашето длъжностно лице по защита на данните е M. Ханджийска, можете да намерите по-долу данните за връзка с нашето длъжностно лице по защита на данните. Ние обработваме само данните, предоставени ни от Вас, генерирани от нас чрез портала или, ако това се изисква от приложимите закони, събрани от нас от различни източници на трети лица (включително от публични източници като Търговски регистър).

• Информация, събрана или обработвана с цел идентифициране или установяване на контакт с потребител
Ние събираме информация, която ни позволява да Ви идентифицираме, за да изпълняваме нашите регулаторни задължения и да предоставяме нашите услуги. Ние може да събираме информация от различни надеждни и независими източници, публични или частни, за да проверяваме информацията, която сте ни изпратили (вижте по-долу в „Информация, събрана от външни източници на трети лица“).
За да се регистрирате в нашия уебсайт, искаме Вашето собствено и фамилно име, дата на раждане, местоживеене и/или местонахождение, копие от Вашия документ за самоличност (само, ако е необходимо) и информация за средствата за контакт с потребителя (телефон, имейл и пр.).
Тъй като предоставяме услугите си в различни юрисдикции, може да поискаме предпочитания от Вас език за комуникация от езиците, които предлагаме за уебсайта или за обща комуникация, за да Ви предоставим по-висока степен на удовлетвореност.

• Информация за банкови сметки, информация за плащания
Ако правите инвестиции чрез нашата платформа, ние се нуждаем от информация за банковата Ви сметка. Всички плащания към и от виртуалната Ви сметка, открита в нашия уебсайт портал, е възможно да бъдат направени само до и от банковата сметка, която сте ни предоставили. За повече информация моля, вижте раздела „Виртуална сметка и добавяне на средства“ в условията за потребителя.
Събираме информация за трансакциите, които сте направили чрез виртуалната си сметка на нашата платформа, както и информация относно обслужването на заем, който потребителят е получил чрез платформата.

• Данни за ползване на портала на потребителя
Докато използвате нашите услуги, Вие създавате метаданни във връзка с Вашите дейности на нашия уебсайт. Информацията, която се събира от платформата, се състои от данни за влизане, начало и край на регистрацията в портала и т.н. Нещо повече, имаме информация за сключените от Вас договори чрез портала.

 Информация, събрана от външни източници на трети лица
Ние може да имаме лични данни, събрани от различни частни или публични източници, единствено за изпълнение на правните ни задължения в качеството на оператор на портала съгласно приложимите закони (включително чрез медии и интернет). Преди всичко това означава събиране на информация за Вас, така че да можем да спазим нашите изисквания за борба с изпирането на пари или за да оценим кредитоспособността Ви, ако кандидатствате за посредничество по заеми чрез портала. Източниците на такава информация могат да се различават и не могат да бъдат напълно определени. Тази информация, която често съдържа лични данни, включва:
• информация и доклади от агенции за кредитна информация, агенции за предотвратяване на измами, синдици, кредитни консултанти и проследяващи агенти;
• търговски бази данни и маркетингови бази данни; и
• публични документи и други обществено достъпни източници на информация.
В случай, че използвате нашите услуги, за да кандидатствате за потребителски кредит, ние може да комбинираме данните, които ни предоставяте, и данните, които събираме, за да анализираме вашата кредитоспособност.

4.3. Цели на обработването на лични данни
Ние обработваме данни за изпълнението на сключените от Вас договори, които сме длъжни да поддържаме, както и за спазването на правните задължения, вменени ни от приложимото законодателство. Някои от действията по обработване са основани на нашия легитимен интерес (събиране на информация с цел подобряване на продуктите и услугите, които предоставяме или изпращане на рекламни съобщения в случай, че предварително сте предоставили съгласие за това).
Ние основно обработваме Вашите лични данни и на други потребители във връзка с договорите, сключени чрез портала от и между потребителите и възложителите. Ние сме длъжни да съдействаме на потребителите при сключването на договорите, както и за предявяването на претенциите, произтичащи от договорите. Някои конкретни изисквания от приложимите закони може да изискват от нас да извършваме дейности по обработване на данни, от които може да не се въздържаме. Когато става въпрос за потребителски кредит, направен чрез посредничеството на портала, тогава съгласно приложимите закони сме отговорни за оценката на кредитоспособността на потенциалния кредитополучател или изпълняваме други задачи, предвидени в приложимите закони.
Ние събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни:
• за да Ви информираме за развитието и промените в нашите продукти и услуги;
• за да развиваме и подобряваме нашите услуги, продукти и дейност, в това число анализиране и усъвършенстване на моделите за кредитен риск и нашата програма за обслужване на клиенти (customer service offering);
• ако сте кредитополучател:
o за да изпращаме Вашата информация към съответните финансови институции и кредитори;
o за да установим Вашите потребности от кредити;
o за да оценим Вашата кредитоспособност и да вземате решения, свързани с кредити; и
o ако пропуснете някоя погасителна вноска по своя кредит, за да проследим Вашето местонахождение и за погасяване на дълговете или за принудително изпълнение на договор за заем, както и за да проверим всеки погасителен план, който сте предложили, или формуляра за приходи и разходи, който сте подали;
• за превеждане на пари;
• за извършване на задължителни или други регулаторни проверки;
• за да спазваме нашите законови и регулаторни задължения;
• за извършване на статистически анализи и пазарни проучвания и изследвания;
• Ние може да поискаме да използваме Вашите данни за контакт, за да Ви изпращаме новини и маркетингови материали. За да можем да Ви предоставяме информация за нашите продукти и свързаните с тях рекламни материали и/или известия, както и продуктите и/или рекламните материали, и/или известията на лицата, принадлежащи към една и съща група с нас или с наши партньори за сътрудничество трети страни, ние сме поискали Вашето предварително съгласие. Можете да подновите Вашите съгласия по всяко време докато използвате нашите услуги. Това не се отнася за съобщения и материали, изпратени до Вас като част от нашите задължения съгласно Условията за потребители във връзка с договорите, които сте сключили
• за да откриете профили на нашия уебсайт и да управлявате и поддържате тези профили;
• за потвърждаване на Вашата самоличност и останалата информация, която сте ни предоставили, включително информацията за банковата Ви сметка;
• за да актуализираме периодично записите, които държим за Вас;
• за предотвратяване и откриване на измами или друга незаконна или престъпна дейност – правилата за мерките срещу изпирането на пари ни задължават да предаваме информация за някаква определена информация на органа за финансово разузнаване, специално звено на Естонската полиция и Съвета за гранична охрана. В някои случаи нямаме право да Ви информираме за такъв обмен на информация;
В допълнение към гореизложеното е възможно да събираме и обработваме лични данни за целите на идентификация, когато решите да вземете участие в някоя от нашите програми. Като дружество, част от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, е възможно да споделяме тези данни с други дружества в групата за същите цели. Това действие по обработване е съобразено с приложимото законодателство.

Когато вземате участие в програмата „Препоръчай/предложи приятел“ в качеството си на препоръчано физическо лице, ние събираме и обработваме Ваши лични данни – име и фамилия и имейл адрес. Така описаните лични данни са ни предоставени от препоръчващо лице (Ваш приятел) с потвърждение от негова страна, че сте предоставили съгласие да получите имейл от нас с възможност за потвърждение на това съгласие и информация за това как можете да се регистрирате на платформата на IUVO като инвеститор, или да упражните правото си на възражение за това обработване и да поискате изтриване на личните Ви данни. В случай, че не потвърдите предоставеното съгласие и/ или не предприемете никакви действия по регистрация в платформата на IUVO като инвеститор, ние ще обработваме данните Ви (име и фамилия и имейл адрес) в срок от 2 (два) месеца от датата на предоставянето им от препоръчващото лице.

4.4. Общи принципи на обработване на лични данни и срокове на съхранение
IUVO обработва добросъвестно личните данни на потребителя по начин и до степента, предвидена в приложимото законодателство.
IUVO и неговите служители прилагат всички изисквани от закона мерки за надлежна проверка и мерки за сигурност при обработването на личните данни на потребителя, за да гарантира, че това се извършва само заради определена цел и за защита на личните данни на потребителя срещу непреднамерено или неразрешено използване, разкриване или унищожаване.
IUVO дава достъп до личните данни на потребителя само на:
• своите служители, с които е сключено споразумение за неразкриване на информация;
• трето лице, което обработва данните от името на оператора на портала, с когото е сключено споразумение за неразкриване на информация (виж пар.2.5 по-долу).
Неупълномощени трети лица нямат достъп до лични данни на потребителя и до нашата база данни, съдържаща такива данни.
Вашите лични данни, свързани с договорите, сключени от Вас чрез нашия портал, ще бъдат съхранявани, докато това се изисква от приложимите закони. Основният принцип е, че всеки документ се съхранява в продължение на 7 години от прекратяването на договор за услуга. Всички документи, събрани за Вашата идентификация и проверка, включително всички лични данни, събрани във връзка с реализиране на взаимоотношения с Вас, както и за изпълнението на всякакви други изисквания за противодействие на изпирането на пари, трябва да бъдат съхранявани в продължение на 5 години след прекратяването на нашите бизнес отношения. Лични данни, свързани с финансиране на тероризъм, извършване на свързани престъпления или всякакъв опит за такива действия ще бъдат съхранявани за срок от 5 (пет) години след предприемане на действия от страна на IUVO по докладване на ЕВРОПОЛ за съмнителни трансакции или документи, които са станали известни на IUVO по време на изпълнение на ангажиментите по договор с Вас. Личните данни, събрани чрез кореспонденция с Вас в случаи, в които няма възникнали договорни отношения ще бъдат съхранявани за срок от 3 (три) години. Всички останали лични данни ще бъдат съхранявани до изтичане на давността за това, освен ако законодателен акт не ни задължава да съхраняваме за различен период. Някои лични данни могат да бъдат изтрити по-рано, ако се сметнат за ненужни или ако се изисква от потребителя, освен ако изтриването на такива данни е в противоречие с някое от задълженията ни съгласно приложимите закони.

4.5. Предаване и разкриване на лични данни
Ние можем да предаваме Вашите лични данни в съответствие с Общите условия и приложимото право на:
• финансови институции /кредитори/ за идентификация на потребителя, ако е необходимо;
• лицата, чиято икономическа или професионална дейност включва предоставяне на услуги по събиране на дългове и други свързани услуги за събиране на договорно(и) задължение(я) на потребителя, ако потребителят е взел назаем средства чрез нашата платформа и има неизплатен дълг;
• други потребители, за да се улесни сключването и изпълнението на договори между потребителите, ако е необходимо;
• лица, на които операторът на портала е длъжен да предаде личните данни на потребителя на основание на закона;
• лицето, предоставящо счетоводните услуги на оператора на портала, както и лицата, предоставящи правна помощ във връзка със споразумения, сключени с или между потребителите.

Ние можем да предаваме на трети лица лични данни на потребители във всички останали случаи, за да изпълним нашите законови или договорни задължения, да защитаваме Вашите жизненоважни или законни интереси само когато това не противоречи на закона.
правата на субектите

В общия случай, всички лица, на които IUVO трансферира Ваши лични данни се намират на територията на Европейския съюз и Европейското Икономическо Пространство. Когато се налага да изпращаме Ваши лични данни на трета държава или международна организация извън Европейското Икономическо Пространство, IUVO ще предприеме необходимите мерки за защита и ще изпраща Вашите лични данни в държави, които имат признато ниво на защита от Европейската комисия (виж тук), ще бъдат подписани Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия (виж тук), в зависимост от обстоятелствата, или чрез други методи, позволени от приложимото законодателство, при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.
Ако потребителят отделно е дал такова съгласие на IUVO, IUVO има право да предаде личните данни на потребителя (предимно името на потребителя и имейл адреса) на лицата, на които операторът на портала е възложил предлагането и популяризирането продуктите на оператора на портала на потребителя.
В случай че потребител, който е взел назаем средства чрез нашата платформа, има дълг(ове), произтичащ(и) от договорите, сключени от потребителя като длъжник чрез портала, IUVO има право да разкрива личните данни на потребителя (основно името, личен идентификационен номер/ бизнес регистрационен номер, размер на дълга) по начин, ред и посредством канали, които не са забранени от закона, ако е необходимо и предвидимо по отношение на длъжника за изпълнението на задълженията на този потребител.

4.6 Дружеството може да обменя в рамките на Групата от дружества в MFG, данни, събрани в хода на комплексната проверка на клиентите, извършвана за целите на изпълнение на законовите изисквания за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: изясняване произхода на средствата; разкриване на информация за необичайни и съмнителни сделки и докладването им пред компетентен държавен орган; провеждане на действия за установяване на потенциална свързаност и идентифициране на трети лица, които действат от името или за сметка на клиента.

 

5. Права и задължения на потребителите и портала на IUVO във връзка с обработването на личните данни

5.1. Имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни. Имайте предвид, че не всички са абсолютни и е възможно да бъдат ограничени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Право на информация
Имате право по всяко време да изисквате от нас:
• информация за това дали се обработват данните, свързани с Вас, информация за целите на това обработване, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които се разкриват данните;
Копие на обработваните от нас Ваши лични данни;
• да получите съобщение в структуриран, често използван и пригоден за машинно четене формат, съдържащо Ваши лични данни, обработвани от нас, както и всякаква налична информация за източника на Вашите лични данни;
Когато обработването на вашите лични данни се основава на нашия легитимен интерес, имате право да поискате от нас допълнителна информация относно теста за балансиране, извършен от IUVO.
За тази цел трябва да подадете съответното заявление чрез Вашия профил или по имейл (в този случай заявлението трябва да бъде подписано с електронен подпис). Имайте предвид, че ще Ви дадем информацията, която сте поискали само, ако предварително сме Ви идентифицирали. Ние ще Ви предоставим исканата в това заявление информация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от месец след получаване на заявлението. Съгласно разпоредбите относно мерките срещу изпирането на пари ние имаме право и сме длъжни да се въздържаме от това да Ви предаваме определена информация относно използването на Вашите лични данни. В случаите, когато това не се забранява от закона, ще Ви предоставим информацията.

Право на коригиране:
В случай че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас:
• да изтрием, коригираме или блокираме личните Ви данни, чието обработване не отговаря на изискванията на закона;
• да уведомим трети лица, на които са разкрити лични данни, за всяко изтриване, коригиране или блокиране.

Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни:
Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако това обработване се основава на легитимните интереси на трето лице. В този случай ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни, ако не можем да обосновем легитимен интерес, който има преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, или ако обработването е необходимо за целите на защита на законни права на дружеството. Когато личните данни са обработвани за целите на директния маркетинг, имате право да възразите срещу това обработване по всяко време.

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничение на обработването, ако:
• точността на Вашите лични данни се оспорва от Вас, за срок, който ни позволява да проверим точността на Вашите лични данни; или
• обработването на Вашите данни е неправомерно, но вместо тяхното изтриване, Вие желаете ограничаване на използването им; или
• повече не се нуждаем от тези данни (за целта, за която са предназначени), но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
• Вие сте възразили срещу обработването на Вашите данни в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни.

Право на оттегляне на съгласие:
В случаите, в които обработването на Вашите лични данни е на основание на предоставено от Вас съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време като откажете на IUVO предоставяне на услуги, които го изискват (при изпращане на рекламни съобщения, например), или да се свържете с IUVO чрез каналите, посочени в тази Политика. Оттеглянето на съгласието Ви няма да влече негативни последици за Вас.

Право на преносимост на данни:
Имате право да получите Вашите лични данни, който сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърляте тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато:
• обработването на Ваши лични данни се основава на съгласие или сключен договор; и
• обработването се извършва по автоматизиран начин

Право за изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате от нас изтриване на Вашите лични данни и/или прекратяване на обработването на Вашите лични данни от нас без ненужно забавяне, а ние сме длъжни да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
• Вашите лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие сте оттеглили съгласието си, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
• Възразили сте срещу обработването на Вашите лични данни и то не е основано на наш легитимен интерес, или сте възразили срещу обработване на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг;
• смятате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да предотвратят незабавното изтриване на Вашите данни, като законови задължения за съхранение, неприключили производства, установяването, упражняването или защитата на правни претенции и пр.

5.2. Вярваме, че предоставената от Вас информация е вярна, валидна и пълна.
Всеки потребител е длъжен да ни информира незабавно за промените в личните си данни, както и за неточността или невалидността на личните данни, като предостави на оператора на портала и правилните и валидни лични данни, които да заменят неверните и/или невалидните такива.

6. Право на подаване на жалби
Ако установите, че начинът, по който обработваме Вашите лични данни, е нарушил Вашите права по какъвто и да е начин, можете да подадете жалба до Естонската инспекция по защита на данните или до компетентния орган в държавата на обичайно местопребиваване, или месторабота в ЕС.

7. Изменения
Осъществяваме контрол върху нашите процедури, свързани с обработване на данни, най-малко веднъж годишно. Ако намерим установим, че каквато и да било информация, предвидена в тази политика, е невалидна или неточна, ще направим съответните изменения.
Всички направени промени в тази политика ще бъдат достъпни на тази уеб страница и ако имаме Вашият имейл адрес, Вие също ще бъдете информирани за всякакви съществени промени по имейл.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана към 24.11.2022 г.