Privaatsuspõhimõtted

1. Sissejuhatus
Siinses privaatsuspoliitikas tähendab IUVO, meie või meid IUVO Group OÜd ning teie ja kasutaja tähendavad meie portaali ja teenuste kasutajaid, veebisaidi ja kõigi sellega seotud maandumislehtede külastajaid ja loovutajaid.
Privaatsuspoliitika selgitab ja reguleerib järgmist:
• kuidas ja millal me teie isikuandmeid kogume ning millist teavet kogume;
• kuidas ja miks me teie isikuandmeid kasutame;
• teie õiguseid oma isikuandmete kontrollimiseks.
Palun lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Meie veebisaidile ja teenustele juurde pääsedes ning neid kasutades kinnitate, et teil on olnud mõistlik võimalus seda privaatsuspoliitikat lugeda, te mõistate seda ja nõustute võtma kohustuse seda järgida. Kui te ei nõustu, teil ei pruugi olla võimalik kasutada kõiki meie veebisaidi pakutavaid teenuseid täielikult. Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta lisaküsimusi, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktandmetel. Kehtivate õigusaktide järgimiseks või ärinõuete täitmiseks võime seda privaatsuspoliitikat muuta. 
Soovitame teil seda lehte perioodiliselt külastada, et saada teavet privaatsuspoliitika muudatuste kohta.

Ettevõtete grupp Management Financial Group (MFG ettevõtted) – ettevõtete ja juriidiliste isikute grupp, mida omab ja/või kontrollib „Managament Financial Group“ AD, Bulgaaria Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ja tegutsev ettevõte, registrikood 203753425. Kõikide MFG gruppi kuuluvate ettevõtete kohta leiate lisateavet siit

2. Kes me oleme?

Iuvo portaali haldab ja teie isikuandmeid töötleb IUVO GROUP OÜ, registrikood 14063375, juriidiline aadress Narva mnt 5, Tallinn, Harjumaa, 10117, Eesti Vabariik, telefoninumber + 372 880 7011, [email protected]

IUVO GROUP OÜ on reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni poolt.

3. Võtke meiega ühendust seoses isikuandmete töötlemisega
Selleks, et oma õigusi eespool kirjeldatud viisil kasutada, täitke, digiallkirjastage ja saatke meile see käesolev 
BLANKETT e-posti teel aadressil [email protected].
Andmete töötlemisega seotud lisaküsimuste või kaebuste korral esitage need e-posti aadressil [email protected]. Lisaks võite meile kirjutada postiaadressil Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Harju maakond, Eesti. Palun märkige kirjavahetusele meie andmekaitsespetsialisti Maria Handzhiyska nimi, et saaksime teile kiiresti vastata.

4. Mis on isikuandmed; milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme ning kuidas ja millal me seda teeme?

4.1. Isikuandmed
Isikuandmed on igasugune kasutajat puudutav teave, mis võimaldab kasutajat otseselt või kaudselt tuvastada. ELi 
isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (edaspidi: isikuandmete kaitse üldmäärus) alusel on meil kohustus teavitada teid andmetöötlustoimingutest, millega seoses kasutame enda kogutud või genereeritud isikuandmeid.
Kui olete meiega mis tahes viisil seotud, võime koguda teie kohta alltoodud teavet, kasutades selleks teie esitatud kontaktandmeid:

 

Isikuandmed

Eesmärk

Alus

 

 

 

Eesnimi ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseerimis tunnus, isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi andmed, kodakondsus, aadress (ajutine ja alaline), töökoht, sünnikuupäev, e-posti aadress, telefoninumber, kommunaalteenuste arvetel sisalduv teave

• Registreerumine portaali kasutajaks
• Tuvastamine ja kontrollimine vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele (edaspidi: RahaPTS) ja Euroopa Liidu õigusaktidele
 ja muudele selles valdkonnas kehtivatele õigusaktidele.
• Teenuselepingute sõlmimine
• Soovitud teenuste osutamine
• Sõlmitud lepingu kohaselt kohustuste täitmine ja teenuste osutamine
• Õiguste teostamise taotluste menetlemine ja vastamine/ Kaebuste ja päringute menetlemine

Lepingu sõlmimine ja/või täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b); 

Seadusjärgne kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)ja/või täitmine

Kasutajatunnus ja salasõna, IP-aadress

Registreeritud kasutajakonto kasutamine

Lepingu sõlmimine ja/või täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Isikutunnistuse koopia, kommunaalteenuste arve elektrooniline koopia

Tuvastamine vastavalt RahaPTSile ja Euroopa Liidu õigusaktidele

Seadusjärgne kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)

Isikuandmed, mis on kogutud riikliku taustaga isikute kontrollimiseks – avaliku võimu ülesanded, töökoht, poliitilised vaated ja liikmesus; samuti avaliku võimu olulisi ülesandeid täitva isiku perekonnaliikmete isikuandmed

Hoolsusmeetmed ja riskihinnang/riskivalmidus vastavalt RahaPTSile ja Euroopa Liidu õigusaktidele; tuvastamine teenuselepingute sõlmimiseks

Seadusjärgne kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c); lepingust tulenev kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Erialane tegevus, kvalifikatsioonitase, aastane sissetulek

Tuvastamine vastavalt RahaPTSile ja Euroopa Liidu õigusaktidele

Seadusjärgne kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)

Rahaülekannetega seotud teave

• Kasutatud maksevahendi andmed – kaardi number (PAN), väljastamise ja aegumise kuupäev, IBAN, valuuta
• Elektroonilise panganduse teave ja andmed tehtud tehingute kohta – tehingute hulk ning tehingute tegemise aeg ja koht

Lepingujärgsete kohustuste täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Isiklik e-post

• IUVO toodete ja teenuste pakkumine
• Reklaamsõnumite saatmine

 Turunduskampaaniates osalemine

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)

Ettevõtte e-post

Tuvastamine teenuselepingute sõlmimiseks ja üldtingimuste alusel osalemise tingimuste kinnitamiseks (kolleegid)

Lepingust tulenev kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Telefoninumber

Helistamine ja lühikeste tekstsõnumite saatmine, mille eesmärk on pakkuda abi või edastada reklaamsõnumeid

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)

Ettevõtte telefoninumber

Tuvastamine teenuselepingute sõlmimiseks ja üldtingimuste alusel osalemise tingimuste kinnitamiseks (kolleegid)

Lepingust tulenev kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Kliendi tunnuskood e-Checki süsteemis

Tuvastamine teenuselepingute sõlmimiseks ja üldtingimuste alusel osalemise tingimuste kinnitamiseks (kolleegid)

Lepingust tulenev kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress

Soovitatud isiku nõusoleku kinnitus

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)

Telefonivestluste salvestamine

• IUVO teenuste osutamine, tarbijaõiguste tagamine kohaldatavate õigusaktide alusel ja vestlusteema tõendamine;
• Klienditeeninduse parandamine

IUVO õigustatud huvi pakkuda oma teenuseid sobival tasemel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Arvestades, et teid on salvestamisest teavitatud ja te saate meiega muul viisil (nt e-posti teel) ühendust võtta ning et teie ootustele vastavate teenuste pakkumine on teie huvides, usume, et sellist õigustatud huvi ei tõrju kõrvale teie muud huvid ega põhiõigused ja -vabadused.

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress või muud isikuandmed, mille andmesubjekt on saatnud tekstivestlusena, IUVO e-posti aadressile [email protected], edastanud telefoni teel või mis on saadetud paberkandjal IUVO postiaadressile seoses sooviavaldusega, kaebuse ja/või vaidlustamisega, soovitusega või kommentaariga

Õiguste teostamise taotluste menetlemine ja vastamine/Kaebuste ja päringute menetlemine

Sõltub teabevahetuse sisust: seadusjärgne kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c); lepingu sõlmimine ja/või täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b); Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)

 

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, on teil igal ajal õigus sel viisil töötlemisele vastuväiteid esitada (vt lähemalt altpoolt 3. jaotisest).

Peale teie esitatavate isikuandmete ja finantsteabe (mida ei ole kohustuslik esitada) või nende andmete, mida kogume ise eespool kirjeldatud viisil, võime koguda infot teie arvuti kohta (sealhulgas võimaluse korral teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseri tüüp), teie suhtluse kohta turu ja meie veebisaidiga ning e-posti jõudluse kohta. Me kasutame seda teavet mitmel põhjusel, sealhulgas turunduseks, turu haldamiseks teenuse parandamiseks ja statistilistel eesmärkidel. Meie küpsisepoliitika annab nende protsesside kohta lisainfot.
Samuti kogume ja säilitame seadusjärgsete kohustuste täitmiseks:
• meie ja teie kirjavahetuse koopiaid ning muid kogutud andmeid, mis hõlmavad teie seotust IUVOga ja teie tegevust meie veebisaidil;
• meie veebisaidi külastajate andmeid statistilisel või aruandluse eesmärgil;
• IUVOga seotud kommentaare blogides ja arutelufoorumites.

IUVO GROUP OŰ veebisaidi külastades, võib Ettevõte edastada isikuandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piires kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile väljaspool Euroopa Liitu. Kui olete ettevõtte veebisaidi külastades nõusoleku andnud kolmandate osapoolte küpsiste aktiveerimiseks ja kasutamiseks, peaksite meeles pidama, et Teie andmeid töödeldakse, edastatakse ja säilitatakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Teie selgesõnalise nõusoleku korral Teie andmeid võidakse jagada riikides, kus puudub piisav andmekaitse tase (nt Ameerika Ühendriigid ja/või Venemaa Föderatsioon).

Üksikasjalik teave küpsiste kohta on saadaval küpsistepoliitikas aadressil: https://www.iuvo-group.com/bg/cookie-policy/

Soovi korral võite muuta oma brauseri seadeid teatud küpsiste kasutamiseks ja/või piiramiseks.

 

4.2. Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki toiminguid, mis tehakse isikuandmetega, sealhulgas portaali operaatori IUVO poolt isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, korraldamine, kasutamine, muutmine, edastamine, avalikustamine ja kustutamine. Kõiki ülalmainitud automatiseeritud või käsitsi tehtud toiminguid peetakse teie isikuandmete töötlemiseks.
Vastutav isikuandmete töötleja on portaali operaator IUVO Group OÜ. Meie andmekaitseametnik on M. Handzhiyska, tema kontaktandmed leiate allpool. Me töötleme ainult neid andmeid, mis teie olete meile esitanud; mis meie oleme portaali kaudu genereerinud või mida me oleme kehtiva seaduse järgi kogunud kolmandate osapoolte allikatest (sh avalikest andmebaasidest nagu äriregister).

• Teave, mida kogutakse või töödeldakse kasutaja tuvastamiseks või temaga kontakteerumiseks
Kogume teavet selleks, et saaksime teid tuvastada, täita oma seaduses sätestatud kohustusi ja pakkuda teenuseid. Võime koguda infot mitmesugustest usaldusväärsetest ja sõltumatutest avaliku ja erasektori allikatest, et kontrollida teie esitatud teavet (vt lähemalt altpoolt jaotisest „Teave, mis on kogutud välistest, kolmanda osapoole allikatest“).
Meie veebisaidil registreerumiseks palume teie ees- ja perekonnanime, sünniaega, elu- ja/või asukohta, isikut tõendava dokumendi koopiat (kui vaja) ning teavet sidevahendite kohta kasutajaga ühenduse võtmiseks (telefon, e-post jne).
Kuna pakume oma teenuseid eri piirkondades, võime küsida eelistatud suhtluskeelt meie veebisaidil pakutavate keelevalikute hulgast või üldteavet, et pakkuda teile paremat kliendikogemust.

• Pangakonto andmed, makseteave
Vajame teavet teie pangakonto kohta, kui teete investeeringuid meie ühisrahastussüsteemi kaudu. Meie veebisaidi portaalis avatud virtuaalkontoga seotud makseid saab teha vaid pangakonto teel, mille andmed olete meile edastanud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotise „Virtuaalkonto ja raha lisamine” kasutustingimusi.
Kogume teavet tehingute kohta, mida olete teinud meie platvormil asuva virtuaalkonto kaudu, ja teavet, mis on seotud laenu teenindamisega, mida kasutajale on ühisrahastussüsteemi kaudu võimaldatud.

• Kasutaja portaali andmed
Meie teenuste kasutamise ajal loote meie veebisaidil oma tegevusega seotud metaandmed. Platvormi kogutud teave sisaldab sisselogimisandmeid, portaalis registreerimise algust ja lõppu jm. Meil on ka teavet lepingute kohta, mis te olete meie portaali kaudu sõlminud.

• Teave, mis on kogutud välistest, kolmanda osapoole allikatest
Võimalik, et isikuandmeid kogutakse erinevatest eraõiguslikest või avalikest allikatest ainult selleks, et täita portaali operaatori kohustusi vastavalt kehtivatele seadustele (sealhulgas meedia ja interneti kaudu). Ennekõike tähendab see teid puudutava teabe kogumist selleks, et saaksime täita rahapesu tõkestamise nõudeid või hinnata teie maksevõimet, kui olete taotlenud portaali kaudu laenu vahendamist. Sellise teabe allikad võivad erineda ja neid ei saa täielikult kindlaks määrata. See teave, mis sageli sisaldab isikuandmeid, hõlmab järgmist:
• krediidiinfo agentuuride, pettuste ennetamisega tegelevate asutuste, pankrotihaldurite, võlanõustajate ja jälitusagentide info ja aruanded;
• äri- ja turundusandmebaasid;
• avalikud registrid ja muud avalikult kättesaadavad teabeallikad.
Kui kasutate meie teenuseid tarbimislaenu taotlemiseks, võime teie krediidivõime analüüsimiseks kasutada teie edastatud andmeid koos meie kogutud andmetega.

4.3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Enamasti töötleme teie andmeid, mis te olete meile lepingute sõlmimiseks või täitmiseks esitanud, ja säilitame neid, et järgida seadusest tulenevaid kohustusi. Mõned meie andmetöötlustoimingud on seotud meie õigustatud ärihuvidega (nt andmete kogumine, et arendada pakutavaid teenuseid või saata teile turundussõnumeid, kui olete sellega nõustunud).
Peamiselt töötleme teie ja teiste kasutajate isikuandmeid seoses sellega, et portaali kaudu on sõlmitud lepingud kasutajate ja loovutajatega ning lepingud kasutajate ja loovutajate vahel. Me vastutame kasutajate abistamise eest lepingute sõlmimisel ja lepingust tulenevate nõuete säilitamise eest. Mõned konkreetsed kehtiva seaduse tingimused võivad nõuda, et teeksime andmetöötlustoiminguid, millest me ei või hoiduda. Kui portaali kaudu vahendatakse tarbijakrediiti, siis vastutame seaduse järgi potentsiaalse laenuvõtja krediidivõime hindamise eest või täidame muid seaduses ettenähtud ülesandeid.
Me kogume, salvestame ja kasutame teie isikuandmeid eesmärgiga:
• teavitada teid meie toodete ja teenuste arengust ning muudatustest;
• arendada ja täiustada meie teenuseid, tooteid ja äri, analüüsida ja parandada meie krediidiriski mudeleid ning teenusepakkumist;
• kui olete laenuvõtja, siis eesmärgiga:
o edastada teie teave asjakohastele finantsasutustele ja krediidiandjatele;
o välja selgitada teie laenuvõtmise vajadused;
o hinnata teie krediidivõimet ja teha krediidiga seotud otsuseid ning
o juhul, kui olete jätnud laenu tagasimakse tegemata, siis selleks, et jälgida teie asukohta ja võlgu sisse nõuda või nõuda laenulepingu täitmist ning kontrollida kõigi makseplaanide või tulude ja kulude vorme;
• raha üle kanda;
• korraldada kohustuslikke või muid regulatiivseid kontrolle;
• järgida meie seaduslikke ja regulatiivseid kohustusi;
• teha statistilist analüüsi, turu-uuringuid ja -teste;
• Soovime kasutada teie kontaktandmeid teile uudiste ja turundusmaterjalide saatmiseks. Oleme palunud teilt eelnevat nõusolekut selleks, et saaksime teile saata teavet meie toodete ja nendega seotud reklaammaterjalide ja/või teadete kohta, samuti meiega samasse kontserni kuuluvate isikute või kolmandate osapoolte koostööpartnerite toodete ja/või reklaammaterjalide ja/või teadete kohta. Meie teenuse kasutamise ajal saate oma nõusolekut alati muuta. See ei kehti teadete ja materjalide kohta, mis on osa meie kohustustest 
kasutajatingimuste ning teie sõlmitud lepingute järgi.
• avada meie veebisaidil kontod ning neid hallata ja teenindada;
• kontrollida teie isikut ja teie edastatud muud teavet, sealhulgas teie pangakonto andmeid;
• aeg-ajalt uuendada teie andmeid;
• avastada ja tõkestada pettusi või muud ebaseaduslikku või kriminaalset tegevust – rahapesu tõkestamise eeskirjad kohustavad meid edastama konkreetset teavet rahapesu andmebüroole, mis on Eesti Politsei- ja Piirivalveameti eriüksus. Mõnel juhul ei lubata meil teid sellisest infovahetusest teavitada.
Peale eespool nimetatu võime isikuandmeid koguda ja töödelda ka teie isiku tuvastamiseks, kui osalete mõnes meie programmis. Management Financial Groupi valdusettevõtja liikmena võime olla kohustatud jagama neid andmeid sellel eesmärgil ka teiste valdusettevõtja liikmetega. Töötlemine on kooskõlas kehtivate seadustega.

Kui teie kui füüsiline isik osalete soovitatud isikuna meie sõbra soovitamise programmis, kogume ja töötleme teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi. Eespool nimetatud isikuandmed on meile andnud soovitaja (teie sõber) koos kinnitusega, et teie olete andnud oma nõusoleku saada meilt e-kiri koos võimalusega oma nõusolek kinnitada ja teha edasisi tegevusi, et end investorina IUVO platvormile registreerida või meilt oma isikuandmete kustutamist ja/või töötlemise lõpetamist nõuda. Kui te oma nõusolekut ei kinnita ja/või ei tee edasisi tegevusi, et end IUVO platvormile investorina registreerida, töötleme teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanime ja e-posti aadressi) kahe kuu jooksul arvates kuupäevast, millal soovitaja meile teie eespool nimetatud isikuandmed andis.

4.4. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted ja säilitusajad
IUVO töötleb kasutaja isikuandmeid õiglaselt ning sellisel viisil ja ulatuses, mis on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.
IUVO ja selle töötajad kasutavad kõiki seaduses nõutud hoolsus- ja turvameetmeid kasutaja isikuandmete töötlemisel, et tagada nende eesmärgipärane kasutus ning kaitsta neid tahtmatu või volitamata kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest.
IUVO võimaldab kasutaja isikuandmetele juurde pääseda ainult
• oma töötajatel, kellega on sõlmitud vaikimisleping;
• kolmandatel isikutel, kes töötlevad andmeid portaali operaatori nimel ja kellega on sõlmitud vaikimisleping (vt lähemalt altpoolt jaotisest 2.5).
Me välistame volitamata kolmandate isikute juurdepääsu kasutaja isikuandmetele ja selle, et meie andmebaas selliseid andmeid sisaldab.

Teie isikuandmeid, mis on seotud teie poolt portaali kaudu sõlmitud lepingutega, säilitatakse nii kaua, kui kehtivad seadused nõuavad. Üldine põhimõte on, et mis tahes dokumente säilitatakse seitse aastat pärast teenuselepingu lõpetamist. Kõiki dokumente, mis on kogutud teie identifitseerimiseks ja kontrollimiseks (sh isikuandmed, mis on kogutud teiega ärisuhte loomise käigus) ning kõikide rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks, tuleb säilitada viis aastat pärast meie ärisuhete lõppemist. Isikuandmeid, mis on seotud tegevuste või asjaoludega, mille mis tahes omadused viitavad kuritegevusest saadud tulule, terrorismi rahastamisele või nendega seotud rikkumiste või rikkumiskatsete eest saadud tulule, säilitatakse viis aastat arvates tehingu tegemisest või selle kohustuse täitmisest, mille alusel peab IUVO rahapesu andmebürood teavitama kõigist ebatavalistest tehingutest või dokumentidest, mille ta on oma ärisuhtes teiega avastanud. Isikuandmeid, mis on kogutud teie ja IUVO vahelises suhtluses, kui teie vahel lepingulist suhet ei ole, säilitatakse kolm aastat ühenduse võtmisest arvates. Mis tahes liiki isikuandmeid, mida eespool ei nimetatud, säilitatakse kuni aegumistähtaja lõppemiseni, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud otsene kohustus säilitada teie isikuandmeid muu tähtaja jooksul.
Mõned isikuandmed võidakse kustutada varem, kui neid ei peeta vajalikuks või kui kasutaja seda nõuab, välja arvatud juhul, kui selliste andmete kustutamine on vastuolus kehtivatest seadustest tulenevate kohustustega.

4.5. Isikuandmete edastamine ja avalikustamine
Võime teie isikuandmeid edastada kooskõlas kasutustingimuste ja kohaldatava seadusega:
• finantsasutustele (krediidiandjatele), et need saaksid vajaduse korral kasutajat tuvastada;
• isikutele, kelle majandus- või kutsetegevus hõlmab võlgade sissenõudmise teenust ja muid teenuseid, mis on seotud kasutaja lepinguliste võlakohustuste kogumisega, kui kasutaja on laenanud rahalisi vahendeid meie ühisrahastussüsteemi kaudu ning on võla tasumata jätnud;
• teistele kasutajatele, et vajaduse korral hõlbustada kasutajate lepingute sõlmimist ja täitmist;
• isikutele, kellele portaali operaator on seaduse järgi kohustatud edastama kasutaja isikuandmeid;
• isikule, kes osutab portaali operaatorile raamatupidamisteenuseid, samuti neile, kes osutavad õigusabi seoses kasutajatega sõlmitud lepingutega või kasutajate vahel sõlmitud lepingutega.

Muul juhul võime edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele oma juriidiliste või lepinguliste kohustuste täitmiseks, et kaitsta oma elulisi või seaduslikke huve, kuid ainult juhul, kui see ei ole seadusega vastuolus.
Üldiselt asuvad kõik saajad, kellele IUVO teie isikuandmeid edastab, Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Kui tekib vajadus edastada teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvasse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, tagab IUVO asjakohased kaitsemeetmed ning edastab isikuandmed i) riikidesse, mille andmekaitse taset peab Euroopa Komisjon piisavaks (vt 
SIIN); ii) järgides selgesõnalist lepingut, mis põhineb isikuandmete kaitse standardklauslitel (Euroopa Komisjoni heakskiidetud standardtingimused on avaldatud SIIN ning IUVO kasutab neid sõltuvalt andmete edastamise olukorrast); või iii) muude vahendite alusel, mis on kehtivate seadustega lubatud, tingimusel, et andmesubjektidele on saadaval jõustatavad andmesubjektide õigused ning tõhusad õiguskaitsevahendid.
Kui kasutaja on andnud IUVOLE eraldi nõusoleku, on IUVOL õigus edastada kasutaja isikuandmeid (peamiselt nime ja e-posti aadressi) isikutele, kellele portaali operaator on määranud ülesandeks turustada ja reklaamida portaali operaatori tooteid.
Kui kasutajal, kes on laenanud raha meie ühisrahastussüsteemi kaudu, on lepingu(te)st tulenevad võlgnevus(ed) ja need lepingud on kasutaja sõlminud laenuvõtjana portaali kaudu, on IUVOL õigus avaldada kasutaja isikuandmeid (peamiselt nimi, isikukood / äriregistri kood, võlasumma) sellisel viisil, sellises korras ja selliste kanalite kaudu, mis ei ole seadusega keelatud, ning kui see on vajalik ja saab eeldada, et võlgnik need kohustused täidab.

4.6. Ettevõtte võib MFG valdusettevõtja liikmetega jagada Klientide suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete abil kogutud teave Finantssüsteemi rahapesu kasutamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate nõuete täitmise eesmärgilEelkõige: rahaliste vahendite allika ja päritolu tuvastamine; ebatavaliste ja kahtlaste tehingute kohta teabe avalikustamine ja nendest pädevale riigiasutusele teatamine; ebatavaliste ja kahtlaste tehingute kohta teabe avaldamine ning pädevale riigiasutusele teatamine; potentsiaalse seotusе ja kolmandate isikute kes tegutsevad kliendi nimel või arvel identifitseerimine.

 

5. Kasutajate ning IUVO õigused ja kohustused seoses isikuandmete töötlemisega

5.1. Teil on oma isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused. Pange tähele, et need õigused ei ole absoluutsed ning neid võidakse isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud alustel piirata.

Õigus teabele:
Teil on õigus igal ajal meilt nõuda:
• teavet selle kohta, kas teiega seotud andmeid töödeldakse, ja selle üksikasju;
Koopiat teie isikuandmetest, mida me töötleme;
struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus sõnumit, mis sisaldaks teie isikuandmeid, mida me töötleme, ning kogu kättesaadavat teavet teie isikuandmete allika kohta.
Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, on teil õigus küsida meilt lisateavet IUVO tehtud tasakaalustatuse katse kohta.
Selleks peate esitama oma konto kaudu või e-posti teel asjakohase taotluse (taotlus peab olema digiallkirjastatud). Pange tähele, et anname teile teavet ainult siis, kui oleme teie isiku nõuetekohaselt tuvastanud. Edastame teile nõutud teabe niipea kui võimalik, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Rahapesu tõkestamise eeskirjade kohaselt on meil õigus ja kohustus hoiduda teile edastamast teatud teavet teie isikuandmete kasutamise kohta. Kui seaduspiirangut ei ole, esitame teile nõutud teabe.

Õigus parandada:
Juhul, kui käsitleme puudulikke või ebaõigeid andmeid, on teil igal ajal õigus nõuda meilt põhjendamatu viivituseta selliste isikuandmete parandamist
:

• oma isikuandmeid, mille töötlemine ei vasta seaduse nõuetele parandada, kustutada või blokreedira

• saada teavet isikuandmete kustutamise, parandamise või blokeerimise kohta

Õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele:
Võite igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui töötlemine põhineb meie või kolmanda poole õigustatud huvil. Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või juhul, kui andmed on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus oma isikuandmete sellisel turunduslikul eesmärgil töötlemine igal ajal vaidlustada.

Õigus töötlemist piirata:
Võite nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui
• olete vaidlustanud oma ebaõiged isikuandmed aja jooksul, mis võimaldab meil teie isikuandmete täpsust kontrollida;
• teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid nende kustutamise asemel soovite nende töötlemist piirata;
• me ei vaja neid andmeid enam (sihtotstarbeliselt), kuid teie vajate neid õiguslike nõuete loomiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; või
• olete esitanud vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, kuni kinnitatakse, kas meie seaduspärased põhjused tühistavad teie kui andmesubjekti põhjused.

Õigus oma nõusolek tagasi võtta:
Kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, siis võite selle igal ajal tagasi võtta, loobudes sellistest IUVO teenustest, mis sõltuvad teie nõusolekust (nt reklaamsõnumite saatmine), või võttes IUVOGA ühendust selles privaatsuspoliitikas märgitud kontaktandmetel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Õigus andmeid üle kanda
Teil on õigus saada esitatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus edastada need teisele vastutavale töötlejale meiepoolse takistuseta, kui:
• nende isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul;
• töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

Õigus kustutada („õigus olla unustatudˮ):
Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kustutamist ja/või meiepoolset isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:
• teie isikuandmeid ei vajata enam nendel eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi;
• olete tagasi võtnud nõusoleku, mille alusel andmeid töödeldi, ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
• olete oma isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite ning töötlemiseks puuduvad ülekaalukad õiguspärased alused või olete esitanud vastuväite oma andmete turunduslikel eesmärkidel töötlemise kohta;
• arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.
Pidage meeles, et võivad olla ka muud põhjused, mis takistavad teie andmete viivitamatut kustutamist, nagu seadusejärgne säilitamiskohustus, pooleliolevad menetlused, õigusnõude esitamine või vaidlustamine.

5.2. Usume, et teie esitatud teave on õige, kehtiv ja täielik.
Iga kasutaja on kohustatud meid viivitamata teavitama oma isikuandmete muudatustest ja ebatäpsetest või kehtetutest isikuandmetest, edastades meile täpsed ja kehtivad isikuandmed, mis asendavad ebatäpsed ja/või kehtetud andmed.

6. Kaebused
Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemise viis on teie õiguseid ms tahes viisil rikkunud, võite esitada kaebuse 
Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või oma ELis asuva alalise elu- või töökohariigi järelevalveasutusele.

7. Muudatused
Andmetöötlusega seotud toiminguid kontrollime vähemalt kord aastas. Kui leiame, et selles privaatsuspoliitikas esitatud teave on kehtetu või ebatäpne, teeme vastavad muudatused.
Siinses privaatsuspoliitikas tehtavad muudatused avaldatakse sellel veebilehel ja kui meil on teie e-posti aadress, teavitatakse teid olulistest muudatustest ka e-posti teel.

Käesolev privaatsuspoliitika on ajakohane 24.11.2022