Põhiküsimused

Põhiküsimused

Mis on peer-to-peer-investeerimine?

Peer-to-peer-investeerimine (P2P) on ühe projekti või algatuse finantseerimine paljudelt inimestelt vahendite kogumise teel. Kõige sagedamini tehakse seda vastavate internetiplatvormide, näiteks iuvo kaudu.

Mis on iuvo ja kuidas see töötab?

Iuvo on P2P platvorm, mis võimaldab kasutajatel investeerida laenudesse, mille on juba andnud laenupakkujad (pangandusvälised finantsinstitutsioonid Easy Credit, Viva Credit, iCredit, BBG , Fast Finance). Investorid saavad motiveerivat tulu ja laenupakkujad saavad lisavahendeid oma äri laiendamiseks.
Pärast laenuandmist sisestatakse see iuvosse, kus investorid saavad seda näha, valiku teha ja sellesse investeerida.
Laenu tagasimaksmisel saab investor oma osa põhiosast ja intressist.
Juhul, kui laenuvõtja lõpetab oma võla teenindamise, käivitub tagasiostutagatis (buy-back), mille kaudu laenupakkuja saab kogu tasumata põhiosa tagasi.

Kes on laenupakkujad?

Laenupakkujad on pangandusvälised finantsinstitutsioonid. Need ettevõtted annavad laenu omavahenditest, erinevalt pankadest, kes annavad laenu hoiuste pealt.
Iuvosse kuuluvad laenupakkujad on hea maine ja pika ajalooga ettevõtted. Nad kehtestavad turgudel, kus nad tegutsevad, standardid kvaliteetse laenude andmise ja krediidihalduse ning laenude ja võlgade sissenõudmise riskihindamise kohta.
Praegu on platvormil Bulgaaria,Rumeenia ja Gruusia keel päritolu laenupakkujat Easy Credit, Viva Credit, iCredit, BBG , Fast Finance).

Kes on laenusaajad?

Laenupakkujad annavad kõik platvormi laenud laenusaajatele eelnevate lepingute alusel.
Iuvoinvestorid näevad laenusaaja üksikasjalikku teavet iga laenu kohta. Turvakaalutlustel ja kooskõlas P2P platvormide tööpõhimõtetega Euroopas ei avaldata maksja isikut.

Kuidas on platvorm reguleeritud?

Iuvo Group OÜ on Finantsinspektsiooni komisjoni juhatuse otsuse nr 4.1-1/133 järgi Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloaga ettevõte.
Iuvo Group OÜ on Eesti Finantsinspektsiooni reguleeritud krediidivahendaja.

Platvormi osalised on üle 18aastased üksik- ja juriidilised isikud, kellel on kehtiv pangakonto Euroopa Liidus (või kolmandas riigis, mis järgib ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust).

Sel põhjusel ei nõua me iga riikliku reguleeriva asutuse heakskiitu/luba, kuid me järgime krediidivahendaja litsentsi, P2P Best Practices of Finance Estonia ja platvormi tegevusreeglite rangeid nõudeid.

Meie tegevusest on teavitatud finantssüsteemi reguleerivaid asutusi meie laenupakkujate riikides. Me vastame kõigile päringutele ja tagame vajaliku teabe kättesaadavuse riikide finantssüsteemi reguleerivatele asutustele.

Kuidas maksustatakse füüsiliste isikute iuvost saadud tulu Eestis?

Eesti tulumaks on 20%.
Iga-aastases maksudeklaratsioonis on vastastikuste laenude tulud järgmised:
1) saadud intress (laenusaajalt saadud intress);
2) laekunud maksed tähtaja ületanud kohustustelt;
3) järelturult saadud tulu.

Palun arvestage, et iuvo ei anna maksu-, finants- ega õiguskonsultatsioone. Küsimuste korral soovitame pidada nõu oma finants- või maksukonsultandiga.

Kuidas maksustatakse investorite saadud tulu?

Investori platvormi kaudu teenitud tulu maksustatakse tema elukohariigi eeskirjade alusel. Iga investor peab deklareerima tulud ja maksma nendelt makse.
Platvorm ei koosta oma investoritele maksudeklaratsioone, aga aitab kaasa vajaliku teabe ja tõenditega saadud sissetulekute kohta.

Deklareerige oma tulud kohalikus maksuametis selleks ette nähtud korras ning kontrollige seal, kuidas ja millal neid esitada.

Ei leia seda, mida otsite?

Võta meiega ühendust