Investeerimine

Investeerimine

Kuidas on arvutatud laenude eeldatav tootlus (intress)?

Eeldatav tootlus arvutatakse XIRRi (laiendatud sisemine tulumäär) valemi abil. XIRR on laialdaselt kasutatav meetod.
XIRR on levinud meetod investeeringu tasuvuse arvutamiseks, mis hõlmab makseid ja laekumisi. Tootluse arvutamiseks kasutame valemit Excel
= XIRR (väärtus, kuupäev, [eeldus]).
Kõik platvormi intressimäärad on esitatud aastaväärtuses.

Millised on reitinguklassid ja risk, kui laenude tagasimaksmine viibib?

Laenupakkujad kontrollivad riski näiteks krediidireitingu kaudu.
See on toiming, mille kohaselt jagatakse iga laen eri kategooriatesse maksete katkestamise tõenäosuse alusel (tõenäosus, et laenusaaja lõpetab laenu teenindamise).
Kõigil iuvo laenudel on krediidireiting, mis vastab antud krediidikõlbliku laenupakkuja reitingusüsteemile. See on vajalik eri laenupakkujate laenude võrdlemiseks.
Iuvo krediidireitingud on:
A 0 – 4% maksete katkestamise tõenäosus;
B 4 – 10% maksete katkestamise tõenäosus;
C 10 – 18% maksete katkestamise tõenäosus;
D 18 – 25% maksete katkestamise tõenäosus;
E 25 – 35% maksete katkestamise tõenäosus;
HR – üle 35% maksete katkestamise tõenäosus.

Mida tähendab buy-back-garantii?

Kõigil platvormil olevatel laenudel on nn buy-back-garantii. See tähendab, et laenupakkuja kohustub investorilt tagasi ostma laenu selle nominaalväärtuses juhul, kui laenusaaja peatab oma laenu teenindamise. See tähendab, et laenupakkuja tagastab teie iuvo kontole tasumata põhiosa deflateeritud laenust.
Tagasiostu garantii aktiveerub 61. päeval pärast esimest väljamaksmata osamaksu, kui laenusaaja on oma võlgnevuse tasumise peatanud.

Milline on viivis hilinenud makse eest ja millal seda võetakse?

Viivis on tasu, mille laenupakkuja arvestab laenusaajale hilinenud maksete eest. Iga laenupakkuja määrab viivise maksmise tingimused ja suuruse. Te saate viivise kooskõlas oma laenuosaga.

Mis on minimaalne investeerimissumma?

Ühe laenuga esmasel turul osalemise miinimumsumma on 10 BGN, 10 EUR, 25 RON.
Järelturul investeerimise miinimumsummat pole.

Kuidas investeerida?

Iuvos on teil kaks investeerimisvõimalust: käsitsi ja automaatne.
Käsitsi investeerimine hõlmab krediidiandmete läbivaatamist, ühe või mitme väljavalimist, korvi lisamist ja nende kinnitamist.
Automaatne investeerimisvalik hõlmab portfelli loomist, kus on määratud kindlad filtrid. Pärast selle käivitamist investeerib tarkvara krediiti kindlaksmääratud kriteeriumide alusel.

Millal tehakse makseid?

Viimase laenuvõtja igakordse laenu tagasimaksmisel saate osa põhisummast ja osa intressidest. Need andmed on saadaval jaotises „Väljavõtted“.
Iga laenu tagasimaksegraafikus on näha teave osamaksete tähtaja kohta, millest selgub, mis ja millal kustutatakse.
Osamaksete liigid on 7, 14, 15, 30 päeva ja igakuine.

Kas ma võin investeerimisest loobuda?

Võite investeerimisest loobuda enne, kui olete selle ostukorvis kinnitanud.
Kui olete investeeringu heaks kiitnud, on ainus võimalus sellest loobuda, kui müüte selle teisele järelturu investorile.

Mis on järelturg?

Järelturg võimaldab müüa juba ostetud investeeringuid, mis võivad olla:
– nominaalhinnast suurema väärtusega (preemiaga) – preemia/allahindlus > 0%;
– väiksema väärtusega (allahindlusega) – preemia/allahindlus < 0%; - sama väärtusega – preemia/allahindlus = 0%. Müügivõimalus järelturul pakub investoritele investeeringute paremat likviidsust. Investeerimine järelturul võimaldab osaleda laenudes, mis ei ole esmasel turul kättesaadavad, samuti osta väiksemaid summasid, kuna miinimumsummat ei ole. Pidage meeles, et ainus tasu platvormil on järelturul müümisel 1% väljakuulutatud hinnast.

Ei leia seda, mida otsite?

Võta meiega ühendust