Raha välja võtmine

Raha välja võtmine

Mida on vaja raha väljavõtmiseks?

Iuvo kontolt raha väljavõtmisest teatamiseks on vaja kinnitust teie isikusamasuse ja esitatud aadressi kohta. Selleks tuleb lisada järgnevad dokumendid:
*füüsiliselt isikult
– isikut tõendav dokument – isikutunnistus või pass;
– aktuaalne kommunaalteenuste arve, mis on adresseeritud teile; või
– maksuameti, sotsiaalkindlustusameti või muu riigiasutuse ametlik dokument.
*juriidiliselt isikult
– konto omaniku isikut tõendav dokument – isikutunnistus või pass;
– tõend praeguse staatuse kohta või äriregistri väljavõte;
– ametliku asutuse väljastatud ja ettevõttele adresseeritud dokument (aadressi kinnitamiseks).
Dokumente saate oma konto kaudu lisada jaotises „Dokumendid“.

Kuidas taotleda oma investeerimiskontolt raha väljavõtmist?

Seoses ELi rahapesuvastaste direktiividega tuleb teil oma investeerimiskontolt raha väljavõtmiseks tõestada enda profiili ja aadressi.
Võite igal ajal taotleda oma iuvo kontolt raha väljavõtmist jaotises „Väljavõtmine“ ja võtta välja raha, mis pole investeeritud.

Kuidas väljavõtutaotlust tühistada?

Esitatud avalduse väljavõtet saab muuta jaotises “Eemaldamine” – ajalugu.

Kui kaua kestab väljavõtutaotluse töötlemine?

Kõik väljavõtud platvormil töödeldakse kahe tööpäeva jooksul.

* Palun pidage silmas, et pangaülekanne võib vastavalt pankadevahelistele tingimustele võtta kauem aega.

Kas on võimalik taotleda rahaülekannet teisele pangakontole kui algul esitatud?

Ei, raha kantakse tagasi sellele kontole, mille te algul esitasite. Kui te olete raha üle kandnud rohkem kui ühelt kontolt, siis võite ise märkida, millisele neist te ülekannet soovite.

Mis on väljavõtmise teenustasu?

Kalendrikuus on võimalik teha 2 väljavõtmist tasuta, esimest kuupäevast kuni jooksva kuu viimase päevani. Iga järgmine väljavõtmine sama kuu jooksul tasutakse järgnevalt: 1 EUR, 2 BGN, 5 RON, 5 PLN. Järgmisel kuul on jälle võimalus teha 2 väljavõtmist tasuta. Piiranguteta ühe tehingu raames maksimaalse summa väljavõtmine.

Ei leia seda, mida otsite?

Võta meiega ühendust