IUVO GROUP Finantsaruanne

Finantsaruanne

Meie põhirõhk on pideval jätkusuutlikul ja juhitud kasvul, mis on kooskõlas Iuvo lühi- ja pikaajaliste eesmärkidega ning vähendab meie investorite riski.

Blagovest Karadzhov - CEO
Blagovest Karadzhov - CEO

IUVO GROUP on osa Management Financial Groupist (MFG) – vpidevalt arenevast fintech-ökosüsteemist, mis ühendab juhtivaid pangaväliste finantsteenuste pakkujaid 7 Euroopa riigis ning peagi ka USA-s, Mehhikos ja Indias. MFG haldab rikkalikku edukate ärimudelite portfelli tarbimislaenude, mikro- ja väikeettevõtete laenude, krediitkaartide, digitaalse äri ning muude alternatiivsete finantstoodete ja -teenuste valdkonnas.
MFG esitab koondaruande kõigi kontserni kuuluvate ettevõtete kohta. MFG raamatupidamise aastaaruanded on koostatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite järgi ning neid auditeerib ja kinnitab sõltumatu audiitor.

Raamatupidamisaruanded on kirjalikud aruanded, mis näitavad ettevõtte finantsvõimekust, tulemuslikkust ja likviidsust. Raamatupidamisaruanded kajastavad Iuvo ja valdusettevõtte kalendriaasta majandustegevust ja -tulemusi.


2022
2022 Annual Financial statement - IUVO GROUP Aruande allalaadimine
2022 Annual Financial statement - MFG Aruande allalaadimine
2021
2021 Annual Financial statement - IUVO GROUP Aruande allalaadimine
2021 Annual Financial statement - MFG Aruande allalaadimine
2020
2020 Annual Financial statement - IUVO GROUP Aruande allalaadimine
2020 Annual Financial statement - MFG Aruande allalaadimine
2019
2019 Annual Financial statement - IUVO GROUP Aruande allalaadimine
2019 Annual Financial statement - MFG Aruande allalaadimine
2018
2018 Annual Financial statement - IUVO GROUP Aruande allalaadimine
2018 Annual Financial statement - MFG Aruande allalaadimine
2017
2017 Annual Financial statement - IUVO GROUP Aruande allalaadimine
2017 Annual Financial statement - MFG Aruande allalaadimine