Предложения и съответсвия 

Предложения и съответсвия 

Как мога да подам сигнал, жалба или предложение?

Всеки инвеститор на платформата може да се свърже директно с екипа ни и да подаде сигнал, жалба или предложение. Подаването може да се направи писмено по имейл на [email protected] или на един от посочените ни телефони. Политиката е описана в общите ни условия в т. 17. – Други условия и ред.

Какво ще се случи, след като подам сигнал, жалба или предложение?

След подаването на информацията от твоя страна, ще бъде препратена към отговорните лица в екипа ни. Тя ще бъде входирана в системата ни с дата на получаване и пореден номер.

Срокът на обработване на сигнала, жалбата или предложението е 2 работни дни. Ако подадената информация не е достатъчна на екипа ни, ще се свържем с теб, за да поискаме допълнителни детайли по случая. След изтичането на срока от 2 работни дни, при нужда от допълнително разглеждане, може обработването да се удължи до 15 работни дни от датата на подаване.
На подадените сигнали/жалби/предложения платформата дава аргументирани отговори, като в случай на тяхна основателност, последната ще предприеме и нужните действия.
В случай, че подателят на сигнала и/или жалбата не е удовлетворен от предоставения отговор, същият може да подаде сигнала си и директно към надзорния орган на Платформата, а именно – Естонският Финансов надзорен орган (Estonian Financial Supervision Authorithy).

Как е изчислена средната годишна доходност, публикувана на сайта?

Обявеният размер на реализираната средна годишна доходност, визуализирана на платформата на iuvo, е стойност, равняваща се на средния размер на индивидуално реализираната доходност на всеки инвеститор на платформата.
Индивидуалната годишна доходност на всеки инвеститор с депозит повече от 5 евро се изчислява по следния начин:
Всички получени лихви на ден се разделят на:
Сборът на нетната сума (сума на депозита – сума на изтегленото) + Реализирана доходност до момента – Сумата на реализираната доходност след последния депозит и теглене.
За да бъде доходността достоверна, iuvo изчислява индивидуланата доходност след минимум 30 дни от последния депозит или теглене.

Какво е Политика за управление на конфликт на интереси? Iuvo има ли такава?

Политиката съдържа мерки, целящи превенция и контрол на извършването на сделки на платформата, включващи лица, по отношение на които може да възникне конфликт на интереси между същите и самата платформа. Конфликтът на интереси потенциално може да доведе до неспазване на приложимото законодателство и/или Вътрешните правила и процедури на платформата.

Каква е целта на Политиката?

Най-добрият начин за справяне с конфликт на интереси е те бъдe избегнат. Целта на Политиката е такава – една от мерките за максимална прозрачност и сигурност, към която платформата се цели в отношенията си със своите инвеститори.

Какво се случва, ако някой оригинатор в iuvo изпадне в несъстоятелност/неплатежоспособност?

При подобно събитие, iuvo спира обявяването на пазара ни на нови кредити от този оригинатор, както и предлагането на вече обявени на пазара ни такива. Следва предприемане на необходимите правни действия от страна на iuvo с цел събиране на дължимите от Оригинатора суми.
Повече информация е налична тук.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас