Инвестиции, Ръководства

Гаранция за обратно изкупуване и рисковете, свързани с нея

Както знаеш, инвестиция без риск не съществува, но той може да бъде успешно контролиран чрез някои механизми, най-важният от които е т. нар. гаранция за обратно изкупуване, която всички кредити в iuvo имат в момента. Ако кредитът, в който си инвестирал, влезе в закъснение от над 60 дни, се активира т.нар. buy-back гаранция. Това означава, че оригинаторът се задължава да изкупи обратно оставащата неизплатена главница в пълен размер на 61-вия ден след влизането на кредита в просрочие.

Партньорска игра

Ползата от този механизъм за теб е сигурността, че каквото и да се случи с кредитите, в които инвестираш, оставащата неизплатена главница ще бъде възстановена от оригинатора. А ти ще може да ги инвестираш отново, диверсифицирайки портфолиото си и намалявайки по-този начин рисковете до минимум. Ползата за оригинатора е, че печелейки твоето доверие, той си осигурява свеж приток на средства, които да използва за отпускането на нови кредити и по този начин да ти даде нови възможности за инвестиции и диверсификация на портфолиото ти.

Параметри на buy-back гаранцията

Всички оригинатори в iuvo осигуряват buy-back гаранция за главницата, което е един от основните инструменти за нас в iuvo да осигурим по-безопасна среда за нашите инвеститори. Гаранция и на лихвата от друга страна би създало напрежение за лоялните партньори на iuvo, а и ще създаде условия за ограничаване на предлаганите кредити от по-висок рисков клас, което би намалило и възможностите за диверсификация на портфолиото ти. Инвестирането в повече на брой и различни кредити е механизъм за увеличаване на процента на годишната доходност в iuvo.

Поле за диверсификация

Не забравяй, че P2P кредитирането е добър инструмент за диверсификация, защото е лесно за управление и носи стабилна възвръщаемост, като в същото време рискът е относително нисък. Диверсификацията е техника, която намалява риска чрез разпределяне на инвестициите между различни видове активи и инструменти. А за да можеш да вземеш наистина информирано решение, сме въвели задължение към оригинаторите да публикуват детайли за всеки кредитополучател, например възраст, месечен доход, рейтинг на риска и т.н., заедно с информация за лихвата и разплащателния план по заема.

Buy-back гаранцията защитава инвестицията ти, но за да постигнеш добра възвръщаемост, предпазвайки средствата си, трябва да не спираш да търсиш различни профили на кредитополучатели и различни кредитни рейтинги за следващата си инвестиция. Освен това е препоръчително често да следиш всичките си инвестиции, да сравняваш резултатите от тях и да променяш стратегията си в крачка.

Свързани статии