Инвестиции, Ръководства

Доходност при закъсняващи вноски

Както вече знаеш, ние от iuvo винаги работим в интерес на своите инвеститори. Основната цел на екипа ни е поддържането на сигурна среда за твоите спестявания, където те да ти носят желаната доходност. Постигаме това благодарение на стриктния подбор на оригинаторите, с които работим, както и на контрола, който упражняваме след като вече са част от платформата.

Друг основен фокус за нас е прозрачността. Държим винаги да те информираме за случващото се. Iuvo е платформата, показваща цифри, зад които стоят реални плащания от кредитополучателите. Ако оригинаторът не е получил плащане от длъжника по кредита, не го изпраща към нас и ти не го виждаш в профила си. Благодарение на това и на редовните проверки, които правим за ликвидността на оригинаторите, по време на извънредното положение всеки инвеститор успя да получи заявеното си теглене в стандартните срокове и без ограничение в сумата.

Преди да добавим оригинатор в платформата, всеки един минава през стриктна проверка, част от която е анализ на политиката им за събиране на вземания. Трябва да се уверим, че е достатъчно ефективна, за да гарантира сигурност. Нужно е още да не се оставя твърде голям период за дефолт на кредита в отношенията кредитополучател – кредитодател. След като добавим оригинатор на платформата, няколко пъти годишно упражняваме контрол чрез внезапен мониторинг. Част от мониторинга е изискването на договори за кредити, за да се уверим, че информацията, която ни дават, е вярна и че това са реални кредити.

Друга част е следене на поведението на кредитополучателите и развитието на кредитите. Ако кредитите на дадена компания имат повече закъснения, отколкото трябва да бъдат спрямо рисковия клас, който е бил обявен пред нас, задължително сменяме класа в платформата и компанията няма право да обявява кредити на предишния скор клас, докато не видим подобрение в изпълнението.

Важно е да знаеш, че в повечето случаи, небанковите финансови институции отчитат даден кредит като закъсняващ при забавяне от над 30 дни. Дните преди това са видими, защото искаме да си наясно с актуалния статус на кредита, но искаме да те уверим, че това в никакъв случай не означава, че такъв кредит ще спре да ти носи доходност.

В голяма част от кредитите с тип вноска „7 дни“ се случва да се погасяват по няколко вноски наведнъж. Например, когато виждаш, че кредитът закъснява с 40 дни, а след това кредитополучателят плати четири вноски назад, ти все още ще виждаш, че кредитът закъснява с 12 дни.

Друга възможност е да се получи частично плащане по вноска, чиято сума не достига за пълното погасяване на следващата вноска. Това означава, че е възможно днес да получиш плащане по buyback за кредит, който вчера е погасен частично. Това поведение може да следиш в погасителните планове на кредитите, където е налична информацията за падежните дати и направените плащания от кредитополучателите.

Прозрачността и сигурността винаги са били приоритет за iuvo и вярваме, че именно те стоят зад успеха на твоите инвестиции. Продължаваме да намираме най-полезната информация за теб и да споделяме точните отговори на твоите въпроси.

Благодарим ти, че избра iuvo!

Свързани статии