Инвестиции, Ръководства

Какво ти носят инвестициите на вторичен пазар?

Инвестициите ти гарантират още по-добри резултати, ако използваш всички функционалности в iuvo. Получаваш добра доходност, точните кредити са част от стратегията ти, а сега какво? Искаш да намериш още по-добри предложения, в които да инвестираш, или да възстановиш част от инвестициите си? Вторичният пазар на iuvo е точното място за теб. Днес ти разказваме повече за функционалностите му и как да извлечеш максимума от тях.

Какво е вторичен пазар?

Вторичният пазар в iuvo е място, на което инвеститорите търгуват помежду си с вече закупени кредити. Той дава възможност както да се купуват кредити от други инвеститори, така и да се продават. Не забравяй, че единствената такса в iuvo е 1% при продажба.

Цената, на която се продават кредитите, може да бъде различна от сумата на кредита, както следва:

–  по-висока от номиналната (с надценка)
–  по-ниска от номиналната (с отстъпка)
–  равна на номиналната

Какво точно означава цената на кредита?

Когато продаваш кредити на вторичен пазар, изборът е в твоите ръце. В зависимост от ситуацията, можеш да продадеш своите кредити на различна цена.

– Ако имаш нужда от средствата си в по-кратък срок, отколкото са погасителните планове на кредитите, ти препоръчваме да ги обявиш с отстъпка. За купувачите това ще направи кредитите по-атрактивни спрямо тези на първичен пазар, което ще ускори тяхното изкупуване. Размерът на отстъпката зависи изцяло от това, колко бързо желаеш да освободиш дадена сума.

– Ако инвестираш активно на първичен пазар, но въпреки това обичаш да разнообразяваш стратегията си, имаш възможност да обявиш надцeнка до 20% на вече закупените от теб кредити. Ако реализираш покупка като продавач, ще получиш по-висока сума от тази на кредита. Ако купуваш кредит с надценка, прецени добре дали надценката може да компенсира от очакваната лихва в бъдещ период и дали сделката е печеливша за теб.

– Ако смяташ да се освободиш от някои кредити, които не искаш да са част от твоята стратегия, но не държиш това да се случи в най-кратки срокове, можеш да ги обявиш на номинална цена. Така ще платиш само таксата от 1%. За купувачите тези кредити са равнозначни на кредитите от първичен пазар, тъй като цената им е равна на сумата на кредита.

Какви са ползите от инвестициите на вторичен пазар?

Пазарът предлага на продаващите по-бърза ликвидност на инвестираните средства, а на купуващите – възможност за реализиране на по-висока дохосност.

Ръчното инвестиране на вторичен пазар ти дава възможност да се включиш в кредити, които не са налични на първичен пазар, както и в такива с история на погасяване. Това увеличава допълнително вероятността кредитите да продължат навременното плащане, което ще увеличи портфолиото ти от кредити с редовен статус.

Как да филтрирам кредитите?

Филтрирането на кредитите на вторичен пазар е подобно на това на първичен. Единствената особеност е филтърът „отстъпка/надценка“. От ограниченията, които се поставят в полетата за минимум и максимум, зависи какви кредити ще виждаш. Например, при поставяне на максимум 0 във второто поле на филтъра, ще се визуализират само кредити, които са обявени на номинална стойност или с отстъпка.

Ако все още не си сигурен какво точно ще ти донесе вторичният пазар в iuvo, можеш спокойно да се обърнеш към нас, защото:
– ще ти предоставим актуална информация
– ще ти съдействаме при инвестиция
– ще обсъдим възможните стратегии, които можеш да приложиш

За нас iuvo е страст и знаем, че за много от вас – също. Виж какво споделят опитните инвеститори от блога P2P Empire за опита си с платформата тук.

Удоволствието от доходоносните инвестиции е близо. Започни още днес!

Свързани статии