Инвестиции, Ръководства

Как избираме оригинаторите си?

В iuvo инвестициите придобиват все по-сериозен размер, затова постоянно се стремим да захранваме платформата със свежи кредити. За да се случва това, разчитаме на нашите оригинатори – компании с добра репутация и дългогодишна история. Предпочитаме последните да са разнообразни, тъй като желанието ни е постоянно да диверсифицираме предлагането по типове кредити – в зависимост от типа компании, географското им положение, възможността за обезпечения и други. Към момента на платформата се листват кредити от български, румънски и грузински оригинатори. Произходът и историята на партньорите ни са различни. Държим на доверието към платформата, затова над 90% от кредитите ни са предоставени от оригинатори, регулирани в Европа. За да сме напълно прозрачни, бихме искали да споделим с теб повече подробности за процеса, по който избираме оригинаторите си.

Важно е да сме добре запознати с историята на партньорите си.

Когато планираме нови партньорства, правим проучвания сред най-големите от подходящите за това компании в международен аспект. Обръщаме се за референции към утвърдени наши контакти на различните пазари и територии, срещаме се с потенциални оригинатори и по време на международни форуми и събития. Други ни откриват сами, тъй като услугата ни вече е сред предпочитаните в Европа. Това ни осигурява добра основа за избор сред много надеждни партньори. Всеки оригинатор минава през период на надлежна проверка, по време на която се проследяват собственост, финансово здраве и представяне на портфейла му. Проверяваме дали притежава валидно издадено разрешение за отпускане на заеми съгласно местното си законодателство и дали разполага с добра ИТ структура, която да осигурява надеждни данни.

Те също искат да познават нас.

Бъдещите ни партньори също имат своите въпроси, които касаят времетраенето и техническите изисквания на интеграцията към платформата, точно какви са параметрите на надлежната проверка, какви ще са техните задължения по Buy-back гаранцията, която предлагаме, как става кешовото разплащане, каква е доходността в iuvo и какви са типовите валути, с които работят инвеститорите ни. Стремим се да отговорим на въпросите им пълноценно и изчерпателно, като част от информацията за това е достъпна – някои от нещата, които интересуват, както оригинаторите, така и инвеститорите ни, са вече качени под формата на статии в блога ни тук.

Отношенията ни са юридически издържани.

След като са ясни въпросите и са получени отговорите, пристъпваме към техническа интеграция. Ако всичко е наред, оригинаторът става част от iuvo, като подлежи на периодични финансови проверки, включително по отношение на представянето на портфейла. Всичко това се прави, за да има гаранция, че нещата са юридически издържани и вървят според първоначалната уговорка с оригинатора. В договорните отношения с всеки нов оригинатор имаме предвидени различни санкции, които влизат в действие ако се появят нередности. Предвидена е и крайна мярка – изключване от платформата при системни нарушения на клаузите по договора. За да са хармонични отношенията ни в процеса на реализиране на общите цели, едно от най-важните неща, на които държим, е скоростта, коректността и компетентността на екипите на партньорите ни.

Свързани статии