Инвестиции, Ръководства

Защо оригинаторите в iuvo са сигурни?

Когато инвестираме средства, независимо от стратегията ни, винаги мислим и за риска. Нормално е, когато някой реши да довери инвестициите си на платформа като iuvo, е да си зададе въпроса: „Какво би станало, ако оригинатор напусне или дори фалира?“

Надлежна проверка

Критериите ни са точни и ясни – те включват внимателно проучване на историята на оригинатора – всеки един от настоящите ни партньори е минал през период на надлежна проверка, по време на която са били проследени собственост, финансово здраве и представяне на портфейла му. Дори и след включването на платформата, ние следим на всеки 3 месеца финансовото състояние на всеки оригинатор, с цел потвърждение, че той няма затруднения, които биха рефлектирали върху iuvo и нашите инвеститори.

Страница с оригинатори

Информацията за оригинаторите ни е налична на обновената ни страница „Кредитни оригинатори“. Добре е, когато инвестираш в iuvo, да разглеждаш не само кредитите и профилите на кредитополучателите, но и да се запознаеш с актуалния статус и историята на оригинаторите ни. Ще може да видиш държавата на дейността на всеки един оригинатор, включени са рейтинг класове, валута, видовете кредити, които предлага, стойността на кредитния му портфейл, регулиращите дейността му органи, както и дали предлага buy-back гаранция. Напомняме ти, че оригинаторът се задължава да изкупи обратно твоята инвестиция, ако се случи така, че кредитът, в който си инвестирал, влезе в закъснение от над 60 дни. В момента всички оригинатори на платформата са ангажирани с предлагането на buy-back гаранция. За да бъдем максимално открити към теб, навлизаме още по-дълбоко с подробности като нетна печалба на оригинатора, както и процент на минималното му задължително участие във всеки кредит, предоставен за инвестиции при нас.

И все пак, ако оригинатор преустанови отношенията си нас…

В по-скоро нетипичния случай на преустановяване на отношения с оригинатор, той би спрял качването на нови кредити, но ще има и ангажимента да продължи да изпраща информация за текущите кредити и начина им на изплащане. В iuvo следим стриктно отпускането, изплащането и добавянето на кредити на платформата и правим мониторинг на дейността на оригинатора, като преглеждаме финансовите отчети на всяко тримесечие. Така се застраховаме срещу крайни ситуации като фалит на оригинатор, например, и гарантираме, че нещата са юридически издържани и вървят според първоначалните планове. Договорните отношения с всеки оригинатор предвиждат различни санкции, които влизат в действие, ако се появят нередности, каквито досега в историята на платформата е нямало.

Свързани статии