Годишен лихвен процент 8% - 10%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Румъния
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2015
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

16М EUR
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

0.183M EUR
Типове вноски:
30 дни
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
0.038 M EUR
Брой служители:
22
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2018

Относно

Ocean Credit стартира дейността си през 2015 година в Румъния. Разполага с диверсифицирана гама от продукти в сегмента на потребителското кредитиране, като фокусът на компанията е в отдаването на 100% дигитални кредити, бързина, достъпност и функционалност. Ръководството на Ocean Credit е с дългогодишен опит във финансовия сектор, което е фактор в подкрепа на положителните трендове в развитието на бизнеса.
Дружеството оперира на регулиран финансов пазар и е част от холдинговата структура – OC Global Limited.

Dan Masut Изпълнителен директор, Ocean Credit, Румъния

„Като една от компаниите, развиващи дигиталното кредитиране в Румъния, Ocean Credit има за цел да бъде първата, която използва нововъзникващи технологии, които могат да помогнат на потребителите да спестят време и пари. Това е причината да разглеждаме p2p финансирането като фактор, който може да помогне на повечето потребители да извлекат максимума от парите си. Iuvo е нашият пръв избор в алтернативното финансиране поради тяхната иновативна платформа, която ни позволява да качим кратскорочното си портфолио и да получим незабавен достъп до средства, за да разширим бизнеса си.“

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш