Годишен лихвен процент 10%-13%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Latvia
Опериращи държави:
Латвия, Литва, Естония, Полша
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
  • BScore class B
Типове кредити:
Бизнес кредит
Година на основаване:
2017
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

14.5М EUR
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

0.077M EUR
Типове вноски:
14 дни
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
0.182M EUR
Брой служители:
16
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2017

Относно

Monify е латвийска иновативна финтех компания, която предлага финансиране за малкия и среден бизнес за региона на Прибалтика (Литва, Латвия и Естония) и Полша. Основният им продукт е необезпечен бизнес кредит до 100 000 евро и лична гаранция от собственика. Целта на компанията е да спомага развитието на бизнеса, като осигурява бърз досъп до финансиране- незабавни и достъпни бизнес решение за всеки предприемач, на всеки етап, във всяка точка на света.

Vlad Yermakoff Изпълнителен директор, Monify, Латвия

Като най-бързата финтех компания за финансиране на малкия и среден бизнес за региона на Прибалтика и Полша, търсим бърз, лесен и сигурен източник на финансиране. Вярваме, че партньорството ни с Иуво ще бъде изгодно и за двете страни и ще допринесе за реализиране на плановете ни за разширяване на бизнеса, като и ще донесе търсената доходност за инвеститорите.

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш