Годишен лихвен процент 10.5%-12%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Румъния
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
  • BScore class B
  • CScore class C
Типове кредити:
Бизнес кредит
Ипотечен кредит
Година на основаване:
2013
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

79M RON
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

2.7M EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

40%
Нетна печалба за 2022 г.:
0.059 M EUR
Брой служители:
8
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2015

Относно

Fast Finance IFN S.A. е акционерно дружество, функциониращо в Румъния като небанкова финансова институция от 2013 г. Компанията предлага решение за специфичните нужди на клиентите си – както физически (търговия на дребно), така и юридически лица. Мисията на Fast Finance е да помага на клиентите си да се справят по най-добрия начин с финансовите си проблеми и кредитни нужди. Това се осъществява благодарение на следните три характеристики: Бързо, Просто, Дискретно!

Adrian Cocora Изпълнителен директор, Fast Finance, Румъния

Появата на FAST FINANCE IFN на P2P платформата е логично следствие от нашите постоянни усилия за разнообразяване на източниците на финансиране.
Избрахме IUVO, защото имаме следните допирни точки
• И двете компании са млади и динамични, ориентирани към иновации, действайщи в безопасни условия за бизнес и в интерес на акционерите и инвеститорите
• Ние споделяме общи ценности: работата ни се ръководи от простотата на процедурите, взаимното уважение към клиентите и прозрачността на решенията
• И двете компании развиват организационна култура, основана на конкурентоспособност и креативност чрез комбиниране на усилията на опитен персонал с ентусиазма на младите колеги.
Ние работим в силно динамична и предизвикателна конкурентна среда, за да привлечем инвестиции чрез p2p платформи, но сме убедени, че заедно с IUVO и присъстващите на платформата инвеститори, изграждаме солидно, печелившо партньорство в съответствие с нашето мото:
Предоставяме кредити на вашите планове!

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш