Годишен лихвен процент 12%-13%
Buyback гаранция
Валута EUR PLN
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Полша
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • BScore class B
  • CScore class C
Типове кредити:
Бизнес кредит
Година на основаване:
2015
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

42.3M PLN
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

6.3М EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

20%
Нетна печалба за 2022 г.:
0.279M PLN
Брой служители:
17 + 12 000 брокери
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2017

Относно

CBC (KFP) е полска финансова институция, специализирана в краткосрочно финансиране на малки и средни предприятия. Компанията вярва в силата на местното предприемачество и е доволна, че с тяхната подкрепа, полските компании преуспяват на пазара. Тяхната мисия се основава на специално разработен, уникален кредитен продукт, който съчетава две важни характеристики: привлекателен лихвен процент и висока наличност. CBC (KFP) разработи иновативен процес за оценяване кредитоспособността на клиента въз основа на класически финансови съотношения и анализ на поведението. CBC (KFP) извършва дейност на територията на Полша от 2015 г.

Janusz Bieniek Изпълнителен директор, CBC (KFP), Полша

Появата ни на IUVO е преди всичко желанието ни за развитие и разнообразяване на източниците на нашето финансиране. Присъединяването към платформата ни позволява не само да предлагаме иновативни финансови продукти на кредитополучателите, но и да създадем възможност за инвеститори да инвестират в тях. Без съмнение присъствието към платформата IUVO е чест за нас.

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш