Годишен лихвен процент 7%-7.5%
Buyback гаранция
Валута BGN EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
България, Румъния, Полша и Испания
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2013
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

1166M BGN
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

31M EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
6.54M BGN
Брой служители:
241
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2015

Относно

„Аксес Файнанс“ АД с ЕИК 207140327 е универсален правоприемник на създадената през 2013 г. небанкова финансова институция „Аксес Файнанс“ ООД. Компанията е вписана в регистъра при БНБ под № BGR00465.

Основната дейност на дружеството е предоставяне на парични заеми със собствени средства, съгласно Закона за кредитните институции.

Компанията предлага на българския пазар широка гама от достъпни кредитни продукти. Водещият от тях – Бяла Карта, е абсолютен лидер сред небанковите кредитни карти на българския пазар.

Благодарение на непрекъснати инвестиции в иновативни технологични решения, „Аксес Файнанс“ предоставя на своите над 140 000 доволни клиенти безупречно клиентско обслужване.

Компанията е част от постоянно еволюиращата финтex екосистема на Management Financial Group.

Цветан Кръстев CEO

Аксес Файнанс е технологична компания и един от лидерите на пазара на кредитни карти в България. За да поддържаме високо качество във всички наши процеси, ние винаги се стремим да работим с най-добрите партньори на пазара. И именно след внимателно проучване на пазара Аксес Файнанс се спря на iuvo. Условията са сред най-добрите на пазара, а още по-важно, реномето и стабилността на компанията е безупречна.

Стани част от една от най-бързо развиващите се P2P инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш