Годишен лихвен процент 8%-12.5%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Латвия
Опериращи държави:
Латвия
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2016
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

6.64M EUR
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

4.29M EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

15% / 30%
Нетна печалба за 2022 г.:
0.083 M EUR
Брой служители:
13
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2018

Относно

NordCard (Hedge Capital Company LLC) е латвийска финтех компания основана през февруари 2016 година, предлагаща кредитен лимит по банкова сметка и кредитен лимит по дебитна карта, в небанковия сегмент. Продуктите на компанията са преминали четири цикъла на развитие, за да могат клиентите им сега да се възползват от един стабилен, модерен, гъвкав и доверен сет от услуги:„Гордеем се, че създадохме продукти с отлично обслужване на клиентите, които успяха да получат висока оценка от нашите клиенти и които отварят нови възможности за реализирането на техните желания!“ Основните принципи залегнали в основата на успеха на компанията са – прозрачност, перфекционизъм, сигурност, развитие, екипност и разбира се с грижа за клиента.

Daniels Jukna Изпълнителен директор, Hedge Capital Company LLC, Латвия

Присъединихме се към Iuvo, за да увеличим кредитното си портфолио, за да диверсифицираме източниците си на финансиране и за да реализираме планирана експанзия за региона на Скандинавските страни- Финландия, Швеция, Норвегия и Дания. Бидейки част от платформата ние имаме възможност да предлагаме иновативен финтех продукт на нашите клиенти на изключително ниво. На платформата ние ще предлагаме уникалната възможност “payment guarantee” или в случай на непогасяване на кредита, инвеститорите ще получат и дължимата лихва по погасителен план.

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш