Годишен лихвен процент 4%-12%
Buyback гаранция
Валута EUR BGN
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
България
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
  • BScore class B
  • CScore class C
  • DScore class D
  • EScore class E
  • HRScore class HR
Типове кредити:
Ипотечен кредит
Потребителски кредит
Година на основаване:
2012
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

204M BGN
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

42M EUR
Типове вноски:
14 дни, 30 дни
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
3.658 M BGN
Брой служители:
220
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2015

Относно

6 години след основаването си Viva Credit е една от предпочитаните компании за кредитиране в България. Мисията на компанията е да предоставя висококачествени услуги с лесен достъп до кредитни решения на разумни цени. Небанковата финансова институция печели клиентите си с характерна гъвкавост при кандидатстване и одобрение за кредит до 40 минути. Също така с възможност за кандидатстване на място в офис или онлайн.
Компанията е част от Management Financial Group (MFG).

Свилен Петков Изпълнителен директор, Viva Credit, България

Вива Кредит е компания, която следва световните финансови тенденции.
Една от най-доверените компании оперираща на европейския Peer-to-Peer пазар е IUVO. Платформата е високо-технологична и сигурна, прилагаща ясни условия и правила. Инвестициите в нея са многократно по-доходоносни от останалите на пазара у нас. Това ни мотивира да изберем IUVO за наш партньор и да станем един от оригинаторите в платформата.
Сътрудничеството между двете компании продължава вече втора година и се надяваме заедно да растем нагоре, за да може и клиентите на двете компании винаги да получават високотехнологични решения за своите финанси.

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш