Годишен лихвен процент 10%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Румъния
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Бизнес кредит
Ипотечен кредит
Потребителски кредит
Година на основаване:
2016
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

125М RON
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

1.4M EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
0.505 M EUR
Брой служители:
7
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2017

Относно

Adwisers е румънска небанкова финансова институция, специализирана във финансирането на малки и средни предприятия, мостово и потребителско кредитиране. Дейността се развива на румънския, силно динамичен пазар, като благодарение на отлично премерения риск, успява да поддържа нива на кредитни загуби под 1% и осигурено покритие на портфейла от 220% с недвижим имот. Мениджърският екип на компанията има дългогодишен опит в банковия сектор, което им дава увереност през 2016 г. да стъпят на пазара на бързо кредитиране уверени и стабилни.

Gabriel Cretu Изпълнителен директор, Adwisers, Румъния

Вярваме, че партньорство ни с Iuvo ще бъде ползотворно за нас: не само, че ще имаме достъп до допълнителното финансиране, от което се нуждаем, за да продължаваме своя растеж, но и ще достигнем до този вид инвеститори, които ще ни дадат незабавна обратна връзка за портфолиото ни. По този начин ще подобрим гъвкавостта си и ще можем да се адаптираме по-лесно към бъдещите предизвикателства.

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш