Годишен лихвен процент 7%-14%
Buyback гаранция
Валута EUR PLN BGN
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Полша
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • CScore class C
  • DScore class D
  • EScore class E
  • HRScore class HR
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2014
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

50M EUR
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

19.7 M EUR
Типове вноски:
7 дни, 30 дни
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
-0.043M EUR
Брой служители:
393
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

n.a.

Относно

Мисията на iCredit Полша е да помага на клиентите си с временните им финансови затруднения, като предоставя бързо и отговорно парично кредитиране, както и да се превърне в компанията, към която потребителите първо се обръщат, когато им трябват решения на техните финансови затруднения. Компанията е създадена през 2014 година и предоставя потребителски кредити чрез индивидуален подход на над 23 000 лоялни клиенти. Тайната на нашия растеж е скрита в основните ни принципи на работа с клиенти и колеги – морал, етика, отговорност, прозрачност и лоялност.
Компанията е част от Management Financial Group (MFG).

Константин Стойчев Изпълнителен директор, iCredit Poland, Полша

Вярваме, че платформата iuvo group ни дава възможност като кредитна институция да се срещнем с неограничен брой инвеститори. Място, където инвеститорите получават много добра възвръщаемост за тяхната инвестиция, с екстремно нисък риск, а ние, институция за потребителско кредитиране, получаваме финансиране в замяна, за да можем да се развиваме по-бързо. Причината, поради която избрахме iuvo измежду много FinTech компании, е бързият растеж, който наблюдаваме през последните години, както и позитивната обратна връзка, която получаваме от инвеститори и предприемачи.
Вярваме във FinTech компаниите като iuvo group – ключът към бъдещето на финансирането на небанкови финансови институции на Полския и Европейския пазар.

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш