Годишен лихвен процент 7% - 7.5%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Испания
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2021
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

19.5М EUR
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

0.6M EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
-3.5M EUR
Брой служители:
33
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

n.a.

Относно

AXI Card Испания предоставя достъпни, иновативни и гъвкави услуги на клиентите си чрез картовия си продукт, изцяло насочен в сегмента на потребителското кредитиране. Доверието, иновативността, лоялното партньорство и индивидуалният клиентски подход класират оригинатора сред най-високо оценените компании на местно ниво, като доказателство за това е златната им значка за клиентско обслужване от eKomi.
AXI Card Испания е част от портфолиото на Management Financial Group (MFG).

Gustavo Santillán Изпълнителен директор, AXI Card, Испания

„Ние, в AXI Card Испания, сме наистина фокусирани в установяване на възможно най-добрите партньорства и след обширно проучване избрахме iuvo поради различни фактори: най-добрите условия на пазара, позитивна обратна вързка от инвеститори, както и най-важното – стабилност на Групата. Вярваме, че това партньорство ни дава възможност за достигане до голям брой инвеститори, за да растем по-бързо. FinTech компаниите като iuvo са от голямо значение за бъдещето на пазара на кредитирането.“

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш