Годишен лихвен процент 9%-14%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Грузия, Кипър, Русия, Литва
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • CScore class C
  • DScore class D
  • EScore class E
Типове кредити:
Обезпечен автокредит
Година на основаване:
2015
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

3.3M USD
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

0.326M EUR
Типове вноски:
1 месец, 70 дни, 120 дни
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
194 111 USD
Брой служители:
6
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2017

Относно

Business Banking Group (BBG) е създадена през 2013 г. в Япония и през 2015 г. разширява дейността си с офис в Грузия. BBG предлага уникални трансгранични краткосрочни (Авто кредит) и дългосрочни (Авто лизинг) заеми на клиенти от Грузия, Япония и Кипър за закупуване на висококачествени и достъпни автомобили от Япония, САЩ или местни дилъри. BBG Credit е бърза, прозрачна и сигурна услуга, предназначена да улесни търговията с употребявани автомобили. Други услуги, предоставяни от BBG, са Бизнес консултиране и Управление на конфликти.

Evgeny Latypov Изпълнителен директор, BBG, Грузия

Доброто ни сътрудничество изпълнява мечтите на нашите клиенти!

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш