Годишен лихвен процент 4.4% - 6.6%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
Република Северна Македония
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
  • BScore class B
  • CScore class C
  • DScore class D
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2014
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

27 M EUR
Типове вноски:
14 дни, 30 дни
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2022 г.:
1.88 M EUR
Брой служители:
141
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2017

Относно

МКеш е първата онлайн финансова компания в Република Северна Македония, която променя пазара на финансови услуги в страната, като предлага по-добра алтернатива на традиционните канали на финансиране.
Лидер в сектора на микрофинансирането на местния пазар, МКеш реализира възходящи трендове и предлага широка гама от продукти в сферата на бизнес и потребителското кредитиране. Компанията е един от основателите на Асоциация на финансовите дружества на Северна Македония (АФД).
Част от холдинга Management Financial Group (MFG).

Ристе Глигоровски CEO, M Cash, Република Северна Македония

“M Cash Македония е първата онлайн финансова институция в Република Северна Македония, която разчупи традиционните начини на финансиране и проправи пътя за развитието на фитнех индустрията.
Колаборацията на M Cash Македония с Р2Р платформа е нужда, която идва натурално от две общи цели: първо – диверсификация на финансирането ни и предоставянето на допълнителна помощ за нашия бърз растеж, и второ – откриване на нови благоприятни пазарни възможности за инвеститорите, за да могат да получат повече, отколкото с инвестирането в традиционни инструменти.
Нашият избор е P2P платформата на iuvo поради споделянето на същите цели, като технологично и дигитално развитие, бърз растеж в индустрията, предоставянето на по-високи нива на сигурност за нашите потребители и прозрачни и ясни условия.”

Стани част от една от най-бързо развиващите се p2p инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш