Kviku, Новини

Официални становища от холдинга MFG и оригинаторите в него – част 1

Официални становища на изпълнителните директори на MFG, Easy Credit и Access Finance

В iuvo поддържаме близки отношения както с инвеститорите, така и с кредитните оригинатори. Освен атрактивни промоционални кампании и нови кредити, по-голямата част от работата ни е управлението на партньорските взаимоотношения и риска, свързан с тях. За целта сме в ежедневна комуникация с партньорите ни, особено сега с настоящата обстановка в света.
Вече има отделна публикация в блога ни, която седмично обновяваме с ново изявление от руските ни партньори Kviku. Един от основните ни приоритети е прозрачност в работата ни и предприемаме действия, за да има повече прозрачност и в настоящата ситуация.

Предстои да публикуваме статии с изявления относно стабилността в момента на всички кредитни компании, с които работим, както и на холдинга, от който сме част – Management Financial Group (MFG).

„В MFG продължаваме да следим развитието на конфликта Русия-Украйна, който се отразява на пазарите глобално и в различна степен, като предприемаме действия в бизнеса си съобразно ситуацията.

Холдингът MFG, нашите компании и операциите им продължават да са стабилни над 17 години и сме готови да се справим с всякакви предизвикателства, които произлязат от настоящата ситуация. Икономическите и финансови индикатори на Групата рефлектират върху нашето стабилно и устойчиво настоящо състояние и амбициозни планове за растеж. Както инвеститорите в iuvo добре знаят, успешно управляваме различни бизнес модели на различни пазари, включително България, Полша, Северна Македония, Испания и Румъния. С цел по-висока ефективност, ние винаги отделяме различните бизнес операции и те не си влияят взаимно, но значително се възползват от ноу-хау, ресурсите, устойчивостта и гъвкавостта на Групата. Както винаги, холдингът гарантира качените кредити в iuvo от оригинаторите Easy Credit, Viva Credit, iCredit Romania, iCredit Poland и Access Finance.“

Антония Събева, CEO

По-долу ще откриеш изявленията на първите две компании в поредицата – Easy Credit и Access Finance:

Easy Credit

“Целите ни остават амбициозни и сме готови да посрещнем предизвикателството на настоящата ситуация”

Галин Тодоров и Ангел Маджиров – CEO

Първият оригинатор в iuvo от юли 2016

Към днешна дата Изи Асет Мениджмънт (позната в България под бранда Изи Кредит) се намира в стабилно състояние и добро финансово здраве. Компанията е активна на българския пазар от далечната 2005 г. и е признат лидер в областта на домашното кредитиране със стотици хиляди доволни и лоялни клиенти и амбиции за продължаващ ръст на пазара. Резултатите ни за 2021 г. потвърждават това, като компанията отбеляза не един и два лични рекорда от създаването си досега.

Показателите, които можем да отличим за 2021 г., са:

  • Увеличено продуктово портфолио;
  • Рекордно количество отпуснати кредити (14% ръст спрямо 2020 г.);
  • Рекордно количество усвоени главници (27% ръст спрямо 2020 г.);
  • Рекорден брой сключени застраховки към кредитите;
  • Рекорден брой завърнали се клиенти (29%);
  • Развитие на екипите, вкл. с нови придобивки и актуализация на възнагражденията.

Целите ни за настоящата година остават амбициозни въпреки несигурната международна обстановка и вярваме, че имаме уменията, знанията и подхода да посрещнем това поредно предизвикателство, като:

  • Продължаваме да сме близо до хората и да изграждаме силни взаимоотношения, базирани на доверие и регулярна обратна връзка;
  • Реализираме успешно проекта си за мобилно приложение за кредитни консултанти, което ще улесни работата на колегите ни и ще ни даде огромно конкурентно предимство;
  • Повишаване на събираемостта и ефективността в работата ни с клиентите.

Access Finance

„Към момента не се наблюдават никакви негативни тенденции в бизнеса на компанията”

Цветан Кръстев – CEO

Оригинатор в iuvo от юли 2021

Аксес Файнанс ООД няма операции, клиенти и партньори със страни, свързани с конфликта в Украйна, и съответно той не рефлектира върху текущите резултати на компанията. Дружеството оперира от почти 10 години, вкл. на няколко европейски пазара, в които е успяло да изгради система за ежедневно следене на всеки един ключов показател. Събираемостта и цялостното качество на портфейла са под постоянен мониторинг, като към момента не се наблюдават някакви негативни тенденции към влошаване.

През последните две години на Аксес Файнанс се наложи да оперира в период на глобална финансова и икономическа криза, причинена от пандемията от COVID-19, в който дружеството успешно се справи със ситуацията, въвеждайки множество гъвкави и индивидуални методи за подход към клиентите, изпитващи затруднения. Фокус на компанията остава придобиването на нови клиенти и повишаването на удовлетвореността и съответно лоялността на клиентите си. Изключителен акцент през последните месеци и в дългосрочен план е дигитализирането на клиентите, предоставяйки им дигитални кредитни карти и насърчавайки мобилните разплащания.

Каним те да следиш блога ни за предстоящите становища и на другите партньори.

Свързани статии