Kviku, Новини

Получен е паричен превод от Kviku

След предприетите стъпки за получаване на парични преводи от руските ни партньори Kviku, бележим успех и първият трансфер вече е одобрен и получен, въпреки множеството ограничения.

Никита Ломакин, СЕО на Kviku, дава повече информация за последните новини относно регулацията и извършеното плащане:

„Базирайки се на скорошните разяснения, които получихме от Централната банка на Русия, регулаторът потвърди, че месечният лимит от 10 млн рубли е общо за всички международни кредитори. Порцията на iuvo от месечните плащания спрямо сумата на дълга за юни е в размер от 900 000 рубли, като средствата са трансферирани в сметката на iuvo в рубли тази седмица. Продължаваме да поддържаме връзка с ЦБР и ще споделяме новини относно трансферите своевременно.“

Ограничения от ЦБР

От получената информация става ясно, че поради наложените рестрикции от Руската централна банка, Kviku имат право да правят парични преводи на стойност до 10 млн рубли месечно общо за всички международни кредитори, включени в списъка на „неприятелските държави“. Според настоящата регулация, всеки кредитор трябва получи процент от тази сума пропорционален на дела му в общия дълг на Kviku към кредитори от „неприятелските държави“. Делът на iuvo за юни е RUB 900 000.

Разпределяне на парични средства по инвеститорски акаунти

Трансферът за юни вече е факт. Спрямо рестрикциите, наложени от ЦБР, руските бизнеси могат да се разплащат с международните си кредитори само в рубли, съответно и полученият превод от Kviku е в руската валута. Сумата вече е разпределена в инвеститорските акаунти за намаляване на дълга на Kviku за инвестиции в рубли.
Плащанията по инвестиции в Kviku се разпределят като се следва реда на погасяване. За платени вноски от кредитополучатели се получава сума по главница и лихва, а за неплатени в рамките на 60 дни, се активира buyback.
Погасяване на експозиция в евро ще може да започне, когато бъде намерена възможност за превалутиране.

Превалутиране RUB/EUR

Поради наложените санкции, следващата стъпка в процеса е намирането на банка, която да извършва превалутиране от рубли в евро. Въпреки високата ангажираност на iuvo в процеса, към момента все още тази възможност не е налична. С оглед на това и на изчерпващия се лимит на iuvo за изкупуване на рубли, опцията за превалутиране RUB/EUR в платформата е временно спряна. Превалутирането RUB/EUR в платформата ще може да бъде отново активно, когато имаме опция за превалутиране на получените суми от Kviku.
Сметката на iuvo в рубли е: BG20STSA93000028932211. Ако инвеститор с получена сума от Kviku в рубли има активна сметка в руската валута, можем да наредим плащане към нея, след като бъде предоставена необходимата информация за сметката.

Ще продължаваме своевременно да информаме относно развитието на ситуацията.

Свързани статии