Kviku, Новини

Обзор на предприетите стъпки за получаване на парични преводи от Русия и Kviku

Ежеседмично те информираме как настоящата политическа ситуация в света се отразява на Kviku. Бизнес операциите на Оригинатора в Русия продължават да протичат нормално, а рублата е на едни от най-високите си нива от 2 години насам.

Нашето партньорство с Kviku продължава и iuvo предприема проактивно всички действия заедно с Оригинатора в процеса по намиране на решение за осъществяване на парични трансфери от Русия, като за целта е ангажирана и помощта на местни адвокатски кантори.

Поради двустранно наложените санкции получаването на парични преводи от Руската федерация е силно ограничено, а всеки превод трябва да отговаря на редица условия, основните, от които са следните.

Всички банкови преводи изходящи от руски компании към техни контрагенти в „неприятелски“ държави са допустими единствено и само в рубли.

За да се осъществи такъв превод, е необходимо приемащата банка да поддържа сметки в рубли, а изпращащата банка да не е обект на санкции, да не е изключена от системата SWIFT и да се обслужва от някоя кореспондентска банка, осъществяваща международни разплащания в рубли.

Максималният размер на подобни преводи е до 10 милиона рубли на месец към контрагенти, произхождащи от „неприятелски“ държави. Контрагентите се определят като произхождащи от „неприятелски“ държави според това, дали са регистрирани в държави, попадащи в този списък, и/или дали техните действителни собственици произхождат от такива държави.

Напомняме, че в списъка на Руската федерация за „неприятелски“ държави са включени всички страни членки на ЕС.

С цел изпълнение на описаните по-горе условия и в усилията ни да намерим решение за извършване на парични трансфери, респективно възстановяване на инвестираните средства, екипите на iuvo и Kviku предприеха следните мерки:

  • Kviku установи взаимоотношения с банка извън санкционните списъци, като беше открита банкова сметка с цел извършване на парични трансфери в рамките на наложените ограничения.
  • Kviku входираха договора, сключен с iuvo, обслужващ паричните плащания към инвеститорите, за одобрение съгласно вътрешните правила на банката – очаква се решение.
  • Iuvo успя да премине изключително тежките процедурни изисквания и надлежни проверки на банка, поддържаща сметка в рубли. Като резултат беше сключен договор и iuvo вече разполага с банкова сметка в рубли.

Въпреки предприетите мерки, следва да се има предвид, че успешното получаване на средства по сметка на iuvo, респективно верифицирането на инвеститорски акаунти, зависи от:

  • Одобрение на паричния трансфер на различни нива – валутен и банков контрол от страна на Централната банка на Руската федерацията, изпращащата банка, кореспондентската банка и приемащата банка. Всяка една от тези институции може да спре превода, без да посочи конкретни основания за това. Одобрението или отказът на превода е решение, което нито iuvo , нито Kviku могат да контролират.
  • При успешен превод, получените рубли трябва да се превалутират в евро. Голяма част от банките отказват да превалутират рубли и са спрели да работят с рубли за неограничен период.
  • Динамичната и променяща се среда, както от страна на Руската федерация, така и по отношение на санкционните режими наложени от ЕС.

Екипът ни следи ситуацията ежедневно и съвместно с екипа на Kviku непрестанно работим в посока осъществяване на парични преводи от Русия. Ще продължаваме да те информираме за развитието на ситуацията, как тя се отразява на бизнеса на Kviku и на възможностите за погасяване на задълженията им към потребителите на iuvo.

Свързани статии