Kviku, Новини

Kviku: Информация за разплащането на дълга на оригинатора

Още от началото на геополитическия конфликт работим ежедневно за намиране на ефективно решение за разплащане дълга на Kviku в пълен размер, с цел това да се случи максимално бързо и възможно най-удовлетворяващо спрямо интересите на инвеститорите.

През изминалите месеци с професионалната помощ на наета от iuvo топ адвокатска кантора в сферата с офиси в Русия разглеждахме в детайл възможните варианти за ефективно и бързо разплащане на дълга на оригинатора към инвеститорите при спазване на наложените от Руската Федерация ограничения. Пробвахме различни възможности, съгласувано и с Kviku, така че да открием най-удовлетворяващата реално работеща опция съобразно санкциите.

След множеството предприети действия от наша страна, изпробвани варианти и отправени запитвания към съответните институции относно разплащането на дълга на Kviku, оригинаторът по своя инициатива и следвайки указанията на Руската Централна банка реши разплащането да се случи чрез издаването на сконтови облигации на името на iuvo. Сконтовите облигации не генерират доходност под формата на лихва и на падеж се изплаща пълната номинална стойност към кредитора, т.е. това действие не освобождава Kviku от задълженията към инвеститорите.

За издаването на подобни облигации, не е необходимо получаване на съгласие от кредитора, в случая iuvo, когато облигациите са на стойността на целия дълг, както e в настоящия случай. Kviku не са получили нашето съгласие за издаване на облигациите. Според професионалистите от наетата от iuvo адвокатска кантора, базирайки се на руската законова рамка, процесът по издаване на облигациите е проведен на база и в съответствие с Указите на президента на Руската Федерация относно изплащане на задължения към кредитори от „неприятелски“ държави и е получено одобрението на Руската Централна банка.

Облигациите са издадени в руската валута при курс 1 EUR = 63,0504 RUB, което означава, че задълженията на Kviku към инвеститорите са превалутирани в рубли по посочения курс. Датата на падеж на облигациите е 30.04.2025, след което сумата по дълга на Kviku, включващ инвестираната сума в кредити и полагащата се лихва спрямо погасяването на кредитите, ще бъде на разположение в сметка тип „C”, открита на името на iuvo в банка в Русия. В случай че Указите на руския президент относно „неприятелските“ страни не бъдат отменени или изменени до настъпването на падежа на облигациите, получените в “C” сметка суми няма да могат да бъдат трансферирани извън Руската Федерация. Към настоящият момент подобни суми могат да бъдат използвани само за ограничен брой трансфери в рамките на Руската Федерация като да бъдат прехвърлени в друга „C” сметка или с тях да се закупуват определени ценни книжа.

Допълнително очакваме да получим финансов отчет от Kviku за резултатите им през 2022 г. Тази информация е важна за възможността за изплащането на облигациите на падеж. Веднага щом получим отчета, ще го споделим в сайта ни, за да е достъпен за инвеститорите.

Въпреки решението за разплащане на дълга на Kviku чрез сконтови облигации, което вече е в сила, в iuvo продължаваме да следим развитието на ситуацията, но освен ако няма рязка промяна в геополитическата ситуация в положителна посока, Kviku следва да изплатят цялата дължима сума по облигациите през 2025 г.

Q&A

Kviku освобождават ли се от задълженията си и ще има ли промяна за мен?

Kviku не се освобождават от задълженията си, но чрез издаването на облигации задълженията им към платформата са трансформирани в рубли. До получаване на действителни плащания по задължението iuvo няма да предприемаме допълнителни действия по превалутиране на евровите инвестиции в рубли в платформата.

Кога се очаква да получа парите си?

Падежът на издадените облигации е 30.04.2025, когато оригинаторът е длъжен да изплати дължимите суми. Междувременно със съдействието на местни адвокатски кантори и съобразено с промените в геополитическата обстановка имаме готовност да предприемем нужните действия в защита на интересите на инвеститорите за изплащане на задълженията на Kviku.

Какво е текущото състояние на Kviku?

В комуникация сме с оригинатора и към момента нямаме индикации за влошаване на финансовото състояние. Очакваме да получим годишните отчети на Kviku, за да имаме по-конкретни наблюдения, които ще споделим.

Свързани статии