Инвестиции, Ръководства

Топ секторите, от които идват нашите инвеститори

В iuvo може да се похвалим с множество от сектори, от които идват нашите повече от 13 000 инвеститори. Гордеем се, че възможностите на платформата са достатъчно разнообразни, за да привлекат хора с различен професионален бекграунд, възраст, технологичен опит и георгафско положение. Затова и основните езици, които ползваме са според нашите партньори и тяхната локация – немския пазар, Естония, Прибалтийските страни и Източна Европа, в това число България и Румъния.*

Както вече знаеш, влизането в iuvo като инвеститор е лесно, а нужните документи за идентификация са стандартни за верификация в подобен вид портали – идентификационен документ (лична карта) и контактен адрес. Всички инвеститори в iuvo са пълнолетни граждани (физически или юридически лица), на възраст над 18 години, с валидна банкова сметка в държава в рамките на ЕС или трети страни, която следват мерките на AML/CFT системи за ЕС. Платформата прилага съответните мерки по идентификация на потребителите си, като една от основните цели за това е предотвратяване изпирането на пари. Екипът ни се запознава подробно с всички инвеститори, посредством личните им акаунт мениджъри. Събирането на личните данни става според всички законови норми. Платформата предоставя пълна информация за тези процеси на потребителите на своя уебсайт. Може да получиш изчерпателна информация по всички въпроси, свързани с документите и идентификацията, като се свържеш с нас на [email protected].

Още със старта на iuvo въведохме принципа „Познай-своя клиент“, който прилагаме ежедневно. Отделът ни „Обслужване на клиенти“ надлежно разглежда изпратените фирмени документи на компании и физически лица за регистрация на платформата. Благодарение на анализа на тази информация, знаем, че около 70% от регистриралите се на платформата са топ мениджъри, а средната им възраст е 37 години. Почти половината от инвеститорите, които са отговорили на въпрос за професионалната им принадлежност, идват от пет конкретни сектора, между тях бизнес и консултантски услуги, IT, медицина, банки и финанси и търговия. Близо 70% от тях представляват общо 10 сектора, като към изброените по-горе пет добавяме още архитектура, строителство и градско планиране, счетоводство и одит, производство, административни услуги и образование.**

Преобладаваща част от инвеститорите в iuvo се възползват от промоциите, които платформата предлага, като програмите „Препоръчай приятел“ и Gold Club, както и намаляването на периода на гаранцията за обратно изкупуване или премахването на таксата при ползването на конкретен метод за депозиране. Висок процент от тях избират да контактуват със съпорт екипа на iuvo, доверявайки са на насоките, които получават в този процес, за да градят своите успешни стратегии за инвестиране.

Голяма група от инвеститорите в платформата предпочита ръчното инвестиране, но все повече расте и процентът на тези, които се ориентират към автоматичното, разбирайки предимствата, което то им носи и доверявайки по този начин стратегията си за инвестиране на филтрите, осигурени от iuvo. За сравнение, маркетинг анализатор на средна възраст 28-35 години, който предпочита да инвестира ръчно в платформата, прави среден депозит 2500 евро, докато в същото време здравен мениджър във възрастовата категория 45-55, който използва само автоматично инвестиране и непрестанно реинвестиране, предпочита да влезе в максимален брой кредити.

Разнообразието от сектори в iuvo се допълва от области като правни и застрахователни услуги, фармацевтика, енергетика, телекумуникации, публична администрация, човешки ресурси, транспорт, авиация, автомобили и логистика. Застъпени са дори сектори наука, спорт, шоубизнес, туризъм, ресторантьорство, изкуство, дизайн, анимация и видео продукция. Нашите инвеститори идват от различни сфери на професионално развитие, и са на различна възраст и с различен произход, но обединеняващото между тях са стремежът за висока доходност, както и желанието да са в крак с новите технологии.

* Страните, както и инвеститорите в iuvo, увеличават броя си непрекъснато.
**Статистиката е изградена от динамични стойности, които са актуални за момента, но биха били различни при следващо измерване на данните.

Свързани статии