Ръководства

Ликвидността на инвестициите ти в iuvo

Основното предимство на ликвидността е свободата да разполагаш по-бързо с нужните средства. Пазарната ликвидност показва колко бързо можеш да продадеш или обмениш даден актив.

Класическите активи не търпят драстични промени през времето. Много от тях не са достъпни за всеки, защото изискват голям начален капитал, носят със себе си висока волатилност и ниска ликвидност. P2P инвестирането ти дава свободата да започнеш да управляваш самостоятелно финансите си и да намираш най-добрите условия спрямо изискванията си. В същото време индустрията се развива бързо и се адаптира към нуждите на потребителите постоянно.

Каква ликвидност получаваш в iuvo?

Инвестициите в iuvo са в пъти по-ликвидни от повечето инвестиционни инструменти, като в същото време не правиш компромис с добрата доходност.

Виждаш сумата в акаунта ти да расте всеки ден при редовното погасяване на кредити. Средствата, които трупаш, могат да бъдат реинвестирани, за да увеличиш доходността си или изтеглени. Доходността, която получваш е свързана със стратегията ти. Може да достигне до 20% на годишна база, в зависимост от предпочитанния оригинатор, избраната валута и ниво на риск.

По всяко време може да ти се наложи да разполагаш с вече инвестираната сума – за да покриеш важни или непредвидени разходи или за да се възползваш от екслузивна оферта. Ако такъв момент настъпи,  можеш да направиш необходимите корекции, защото:

– При всяко погасяване на вноски по кредитите получаваш обратно сума в акаунта си. Инвестираните средства се възстановяват в пълен размер, заедно с получената доходност, в рамките на срока на кредита. Около 90% от листнатите кредити в iuvo са със срок от 2 до 12 месеца, което прави цялостното инвестиране достъпно дори и за по-кратки периоди.

– Една част от кредитите се погасяват предсрочно – получаваш цялата дължима главница преди крайната дата на кредита и разполагаш с парите си.

– Друга част от тях изпадат в неплатежоспособност – отново получаваш цялата дължима сума преди падежа.

Вторичният пазар в iuvo е една от основните възможности, която ти помага бързо да излезеш от инвестиция. Осъществаването на продажба връща средствата в акаунта ти. Можеш да избереш дали да продаваш с отстъпка или на номинална цена, в зависимост от това колко бързо искаш да разполагаш със съответната сума. При обявяването на отстъпка си гарантираш по-бързо купуване на кредитите от другите инвеститори.
Добре е да знаеш, че когато обявяваш твои кредити на вторичен пазар, ти не само получаваш средствата си обратно, но и помагаш на другите инвеститори да инвестират в кредити с вече платени вноски.

Когато управляваш парите си добре, знаеш как да излезеш от инвестиция. По този начин си наясно с риска,   и можеш да осигуриш дългосрочна перспектива за пасивен доход от спестяванията ти.
Увеличи потенциала на средствата си с iuvo още днес!

Свързани статии