Инвестиции, Ръководства

Q&A за вторичен пазар – всичко, което трябва да знаеш

Да инвестираш в Р2Р е истински лесно. Успехът и възвръщаемостта, която ще получиш, зависят от личната ти стратегия. Като инвеститор в iuvo знаеш, че платформата дава възможност да инвестираш на първичен и вторичен пазар. Накратко казано първичният пазар е мястото, на което се обявяват всички свободни кредити, в които можеш да вложиш средства. Вторичният пазар ти дава възможност за продажба на вече закупени инвестиции. Най-често се използва при необходимост на инвеститора да освободи вложената от него сума, без да се налага да изчаква пълното им изплащане.

Вторичният пазар е предизвикателно място за много инвеститори. Нерядко ни задавате въпроси, свързани с функционирането на пазара. Това ни провокира да съберем най-често срещаните въпроси, който ще ти помогнат да купуваш или продаваш кредити на вторичния пазар по-ефективно.

1. Какво представлява вторичният пазар?

Вторичният пазар е място, на което инвеститорите с активно портфолио в платформата могат да търгуват помежду си. Инвеститорите могат да купуват и/или продават кредити. Инвеститорите, които са от страната на отдаващите за продажба кредити, обикновено искат да излязат от инвестицията си и имат право сами да определят цената, на която да продадат кредитите си. Тя може да бъде по-ниска от номиналната (с отстъпка), по-висока от номиналната (с надценка) или равна на нея.

2. Какво означава отстъпка и премия?

Продаващият кредити има възможност да обяви цена, различна от номиналната. Той сам преценява дали да продаде кредитите си с отстъпка, премия или на номинална стойност. Когато кредит се предлага с отстъпка, купувачът му реализира моментална печалба, тъй като заплаща по-малко, отколкото получава. Когато обаче кредитът се продава с надценка, то купувачът му заплаща повече.

3. Каква информация ми дават цветовете?

Кредитите са обозначени с различен цвят. Зеленият цвят означава, че кредитът е обявен с отстъпка, а червеният – с надценка.

4. Как да избера кредити с отстъпка?

Можеш да разгледаш кредитите с отстъпка като от филтъра избереш валутата, в която искаш да инвестираш, след това сортирай цялата колона. Така най-отгоре ще видиш първо кредитите, обявени с по-ниска от номиналната цена.

5. Да започна ли да инвестирам първо във вторичния пазар?

Нашата препоръка е да опознаеш първо първичния пазар и неговите специфики, преди да пристъпиш към вторичния пазар.

6. Какви са ползите от вторичния пазар?

На вторичния пазар купувачите имат достъп до кредити, които вече не са налични на първичен пазар, а продавачите – възможност да излязат по-бързо от инвестиция.

7. Как да избегна загуба на вторичен пазар?

Най-често загуби на вторичния пазар се генерират от кредити, обявени с надценка. За да ги избегнеш, винаги използвай филтрите, като избереш опция отстъпка/надценка максимално равна на 0. По този начин ще виждаш единствено кредитите с отстъпка в цената и тези на номинална стойност (0%).

8. Как да реализирам печелба на вторичен пазар?

Имаш две възможности за печалба на вторичен пазар. Първата е да обявиш за продажба своите кредити с по-висока от номиналната им стойност. Другата възможност е да закупиш кредити, обявени за продажба с отстъпка.

9. Има ли такса за продажба на кредити на вторичния пазар?

При осъществяване на сделка на вторичния пазар, продаващият дължи 1% от стойността на продажбата. Таксата се начислява единствено при сключена сделка на продажба. В случай че обявиш кредити за продажба, но те не бъдат изкупени, то не дължиш нищо.

10. Как да се включа във вторичния пазар?

Като купувач имаш постоянен достъп до вторичния пазар. Филтрите, които те съветваме да ползваш, са идентични с тези на първичния пазар. Закупуването на кредити става след добавяне и потвърждаване на кредитите в количката.

Ако искаш да отдадеш за продажба кредити на вторичния пазар, можеш да го направиш от секция „Моите инвестиции“.

11. Искам да изляза бързо от инвестиции, с какъв % да обявя кредитите си на вторичен пазар?

Най-лесният начин да излезеш бързо от инвестиция е като обявиш кредитите си с отстъпка на вторичния пазар. Решението каква да бъде отстъпката при продажба зависи от наличността на кредити на пазара в момента, както и от това до колко време ще са ти необдходими средствата. Ако в момена няма налични кредити с отстъпка, то -0,5% биха били достатъчни.

12. Мога ли да използвам опцията за автоматично инвестиране и на вторичен пазар?

Към момента автоматичното инвестиране работи единствено за първичен пазар. Изборът на продажба на кредити на вторичен пазар се случва ръчно и след потвърждаване на селекцията в твоята инвеститорска кошница.

Свързани статии