Kviku, Новини

Официални становища от оригинаторите в iuvo – част 3

Продължаваме да те информираме относно стабилността на кредитните оригинатори в iuvo в настоящата обстановка в света.

Вече споделихме изявленията на холдинга ни MFG и оригинаторите, част от него. Можеш да ги прочетеш в Част 1 и Част 2 от поредицата.

Сега се запознай с изявленията на изпълнителните директори на Fast Finance и Ibancar.

 

Fast Finance

„Не сме засегнати по никакъв начин от настоящата ситуация. Трендът за растеж се запазва.“

Скъпи Инвеститори,

Вече измина почти месец след старта на въоръжения конфликт между Русия и Украйна. Конфликт, който в допълнение на причинената огромна хуманитарна драма, също е генератор на силна икономическа несигурност.

В този случай, мой дълг е да ви информирам относно как тази ситуация се отразява на компанията ни.
За щастие, засега, не сме засегнати по никакъв начин от икономическата несигурност, която споменах по-горе. Нито директно, нито индиректно отчитаме каквато и да е промяна в честотата и в обема на получените плащания и не сме получили информация от клиенти, че са засегнати икономически и финансово и не могат да погасят задълженията си спрямо договора за кредит.

Точно обратното – нашият бизнес процъфтява. Предварителните разултати показват, че през 2021 имаме над 35% ръст в приходите спрямо 2020. Също така, печалбата за 2021 е с 50% по-висока от 2020.
Трендът за растеж се запазва, съдейки по броя и обема на новите договори за кредит, сключени през 2022, включително и тези от миналия месец.
Сравнено с факта, че отдаваме само бизнес кредити и че те са обезпечени с недвижимо имущество, смятаме че това е допълнително доказателство, че нашите клиенти имат вяра в техните бизнеси и доверие в нашето партньорство.

Накрая виуверявам – както и преди – за цялото ни сътрудничетво и прозрачност в преминаването през този период.

С уважение,
Adrian Cocora, CEO

 

Ibancar

Резултатите на Ibancar остават отлични с постоянно ниски нива на необслужвани кредити

Испания, март 2022

Кредитният портфейл на Ibancar продължава да е с отлични резултати, ниски нива на необслужвани кредити и нулеви кредитни загуби.

Въпреки настоящата интернационална обстановка, спрямо Ibancar в Испания, кризата в Украйна не оказва влияние върху бизнеса ни.

Това, което виждаме, е, че оказва влияние на обществото и поведението на потребителя, като хората са шокирани и им е припомнено, че войните все още могат да се случат, а всичко това води до промяна в приоритетите. Смятаме, че повишаващата се инфлация и страхът ще доведат до повече заявки за кредити. Във времена на криза, покриването на основни нужди и имане на ликвидност стават основен приоритет на всички.

Ibancar, с €5М кредитен портфейл, е добре позиционирана компания за обслужването на нуждите на нашите клиенти и темпът ни на растеж остава феноменален. Резултатите от кредитния ни портфейл остават отлични, с необслужвани кредити в момента под 3% и нулеви кредитни загуби.

Ползването на обезпечение в кредитирането продължава да бъде ключов елемент към успеха ни. Позволява ни да бъдем всеобхватни, но и сигурни, предоставяйки непрекъсната възвръщаемост към инвеститорите.

Alexander Melis
CEO
Ibancar World SL

Свързани статии