Новини

Nordcard- представяне на компанията към H1’ 21

Споделяли сме, че NordCard е един от най-иновативните ни партньори и заедно се фокусираме върху сходни ценности, с които да развиваме бизнеса си – прозрачност, перфекционизъм, екипност и грижа към клиента. Днес, латвийските ни пратньори, представят финансовите си резултати към H1’21 и бизнес становище.

От двата документа можеш да разбереш повече за:

– Степента на влияние на Covid ограниченията върху латвийския пазар.

– Прогноза за развитието на бизнеса до 03.2022

– Възстановени предкризисни нива на новоотпуснати кредити

– Иуво-Нордкард и как съвместното ни пратньорство води до възходящ тренд в приходите.

По-детайлна информация можеш да намериш в предоставените от компанията отчети и становище ТУК и ТУК . Заедно с Nordcard се стремим да намираме още по-добри възможности за твоите средства.

Очаквай продължението на нашата поредица от регулярни ъпдейти за представянето на нашите оригинатори, защото в iuvo се стремим да сме максимално полезни на своите клиенти чрез предоставяне на информация, директно от партньори ни.

Свързани статии