3_myths
Инвестиции, Ръководства

3 мита за P2P инвестициите, които ви пречат

Митовете са нещо, което ни съпътства във всички сфери от живота и инвестициите не правят изключение. Вижте три мита за P2P инвестициите, които може би досега са ви спирали да стартирате със своите първи инвестиции или пък са ви пречили да извлечете максимума доходност, който този вид инвестиране предлага.

Мит N°1

Трябва да започнете с голяма сума

Тази заблуда е способна на откаже всеки начинаещ инвеститор, още преди да е започнал. Тя затваря пътя пред много инвеститори, които далеч не е задължително да са милионери, за да започнат да влагат парите си удачно и да получават доходност от тях.

Едно от големите предимства на P2P платформите е точно това – в тях може да инвестира всеки и да започне с каквато сума прецени (минималният праг се определя индивидуално от платформата).

За да инвестирате в един кредит или част от кредит в iuvo са ви необходими точно 10 лв./10 евро. Това позволява да започнете с малки суми, докато се запознаете с нас и се почувствате достатъчно уверени и спокойни в работата си с нас и доходността, която генерираме.

Мит N°2

Това са инвестиции, които изискват специфични знания и умения и няма да можете да се справите с тях

В бизнес модела на P2P платформите няма нищо ново или сложно. Те свързват инвеститори с кредитополучатели, които търсят финансиране. Iuvo работи с оригинатори – небанкови финансови институции с дългогодишен опит, които листват отпуснатите от тях кредити на платформата. Инвеститорите могат да разгледат подробности за всеки кредит и да инвестират в него, ако решат.

Този вид платформи са част от fintech революцията, която в последните години променя изцяло облика на финансовите услуги и ги прави все по-достъпни и гъвкави. Ето защо инвестирането в iuvo не изисква предишен опит нито набор от специфични знания. Разбира се, за да можете да извлечете максимума от вложените средства, все пак трябва да се запознаете с някои основни понятия и положения. Може да видите съвети на топ експерти в областта тук.
Мит N°3
P2P инвестирането е много несигурно

Всяка P2P платформа е различна и използва различни механизми, за да гарантира стабилност и предвидимост за своите инвеститори.

Един от начините, по които постигаме това в iuvo, е чрез buy-back гаранцията, която имат всички наши кредити. Тя гарантира връщане на главницата на всеки кредит, влязъл в забава за повече от 60 дни.

Освен buy-back гаранцията, оригинаторите ни запазват собствен дял във всеки кредит, листнат в платформата (т.е. кредитът не се финансира на 100% от инвеститорите), което от своя страна гарантира тяхната ангажираност по време на целия процес по изплащането на кредита.

P2P платформите са все по-популярен и достъпен начин да накарате парите ви да работят за вас. В зависимост от рисковия ви профил, вие бихте могли да ги използвате като алтернатива на банковите депозити, инвестирайки в нискорискови кредити с малка, но стабилна доходност или да генерирате висока годишна доходност, изграждайки своето портфолио с подходящите за това кредити. Започнете още днес!

Свързани статии