Kviku, Новини

KVIKU с изявление във връзка с мерките на Руската централна банка

В iuvo продължаваме да следим отблизо развитието на конфликта в Украйна и отражението му върху инвестиралите през платформата в Kviku. В последните дни Руската федерация наложи допълнителни ограничения върху изплащането на задължения към определени външни кредитори. Пълна информация за ограниченията, последиците от тях и състоянието на компанията можете да намерите в официалното изявление на Никита Ломакин, CEO на Kviku, с когото сме в непрекъснат контакт.

„На 05.03 Руската Федерация обяви списък с „неприятелски държави“. Държавите-членки на Европейския съюз са част от него. Спрямо заповедта, руските граждани, компании и самата държава, нейните региони и общини, които имат задължения към чуждестранни кредитори от неприятелски държави, могат да се разплащат само в рубли.

За да се случи това, длъжникът може да поиска от Руската банка да създаде специална сметка в рубли „С” на името на чуждестранен кредитор и да трансферира плащания към нея на нужната еквивалентна стойност в рубли по обменния курс на Централната банка в деня на плащането. След като трансферът е направен, задълженията на длъжника ще се считат като изплатени по новия закон.

За да може чуждестранният кредитор да получи средства от специална „С” сметка в рубли, е нужно да се получи одобрение от ЦБР и правителството. Смятаме, че в настоящата геополитическа ситуация, имайки предвид, че собствените резерви на ЦБР са замразени, вероятността за одобрение е ниска. Вследствие на това средствата на кредиторите също могат да останат блокирани.

Правителството на Русия прие и законопроект, позволяващ на кредитополучателите да заявят кредитна ваканция. Наред с други предмети на законопроекта, също се включват и граждани, чиито доходи са намалели с 30% като резултат от санкциите. Кредитополучателите ще могат да заявят гратисен период за максимум 6 месеца, до 30.09.2022, без да им се начисляват такси за това. Започнахме да получаваме първите заявки от кредитополучатели относно кредитна ваканция и очакваме техният брой да нарастне в следващите седмици, тъй като поради прекъсването на операциите на чужди компании в Русия, има хора, загубили работата си.

Операциите на Kviku в Русия остават стабилни, тъй като кредитополучателите правят плащания към нашите местни банкови сметки. Обемите на отдадени кредити към нови POS клиенти са намалени и сме фокусирани върху най-доходоносния сегмент – стари клиенти. Нивата на необслужвани кредити остават непроменени в момента и се наблюдават на седмична база.“

Nikita Lomakin

CEO Kviku

Как допълнителните мерки на Руската централна банка ще се отразят на плащанията към инвеститорите в заеми на Kviku през платформата на iuvo?

Продължаваме да следим постоянно ситуацията и търсим оптималните стратегии да защитим максимално интересите на нашите инвеститори. Допълнителните мерки добавят още една инстанция, която да контролира изходящите банкови трансфери от Русия, с което допълнително затруднява плащанията към тях.

Свързани статии