Новини

Забавяне на плащанията по дълга на Monify AS

След като през октомври подписахме анекс към договора за сътрудничество с Monify AS, който урежда пълното погасяване на дълга в платформата, и получихме плащането на първата от три вноски, със съжаление ви съобщаваме, че към момента регистрираме просрочие по плащането на втория предвиден транш. С оглед на което, заедно с целия юридически ресурс на нашия мажоритарен собственик Management Financial Group, ще предприемем всички правни действия в защита интересите на инвеститорите.

Припомняме ви, че част от задълженията на Monify AS са вече изплатени и към инвеститорите в iuvo, като първо бяха обслужени за затваряне кредитите с най-много дни закъснение.

Своевременно ще ви информираме за всички последващи стъпки в отношенията ни с Monify AS. Продължаваме неуморно да работим за защита на вашите интереси и да бъдем ваш доверен и открит партньор в сферата на P2P лендинга.

Свързани статии