Новини

Сключено споразумение с AS Monify

Както вече ви информирахме, през септември iuvo влезе в контакт с новото ръководство на AS Monify, което декларира началото на задълбочен анализ на бизнес процесите на дружеството и планиране на бъдещите дейности на компанията. Към днешна дата и след ангажирана двустранна комуникация с оригинатора, iuvo подписа анекс към договора за сътрудничество, който урежда и пълното погасяване на дълга към инвеститорите в платформата на вноски за срок от три месеца.

Продължаваме ежедневно да работим за защита на интересите на нашите инвеститори във всяка бизнес ситуация и вярваме, че ще останем вашия предпочитан партньор в сферата на P2P лендинга.

Свързани статии