Новини

Актуална информация от новото ръководство на AS Monify

След като на 17 септември бе осъществена промяна в управлението на AS Monify, iuvo вече е в контакт с новото ръководство на оригинатора. Към днешна дата комуникация поддържаме с настоящия търговски директор на дружеството Vjaceslav Jurgelevic. В компанията предстои анализ на бизнес процесите, след което новият мениджмънт ще направи предложение за погасяване и преструктуриране на дълга си. Предвид очакваната забава в плащанията и респективно неактивирани гаранции, iuvo, разбира се, ще положи всички усилия да намали срока за по-нататъшни действия спрямо първоначално предложения 60-дневен такъв.

Новото ръководство на AS Monify има сериозни амбиции за развитие на компанията, които очакваме да споделим с вас възможно най-скоро.

Свързани статии