Инвестиции, Ръководства

Как да преборим инфлацията с инвестиции

Никой не обича думата инфлация. Всички знаем, че тя е основната причина спестяванията ни, макар и значителни сега, да имат по-ниска покупателна способност след години. Особено несправедливо е съотношението между процента на инфлацията и този на лихвите на банковите депозити, който в този момент е в полза на инфлацията – тоест всяка следваща година престой на парите ни в банка, значително ще намалява обема на стоките и услугите, които ще може да си позволим след време. Всичко това обезсмисля депозита като средство да увеличим спестяванията си. На помощ идват инвестициите – един от добрите методи да се противопоставим на инфлацията.

Високорискови инвестиции

Ако вече имаш опит, би могъл да опиташ с инвестиции на фондовите пазари, които са взаимни или независими от икономическата среда, в различни видове активи – като акции, облигации, недвижими имоти или пък злато. За тях обаче се изискват много познания и стратегическо мислене, както и огромна доза търпение – там реализирането на доходност може да отнеме време и почти винаги е свързано с висок риск.

Нискорискови инвестиции

При липса на сериозен опит, препоръчваме инвестиции в P2P – също един от начините да изпревариш дългосрочно инфлацията. И тук ще „заключиш“ спестяванията си за известен период от време, но за разлика от депозита, в края на приключението, доходността ти при добро стечение на обстоятелствата, ще е изпреварила инфлацията. В най-лошия случай, ще разполагаш отново с първоначалната си инвестиция, заради съществуващата buy-back гаранция, осигурена от P2P оригинаторите, която защитава парите ти. А ако искаш междувременно да “отключиш” инвестицията си, можеш да я листнеш на Вторичен пазар.

Автоматично P2P портфолио

Ако избереш iuvo, трябва да знаеш, че нивото на риска при този тип инвестиции може да бъде намалено до минимум с избиране на автоматично портфолио, което означава платформата сама да разпредели спестяванията ти в различни по вид и ниво на риск кредити. Различните комбинации от филтри, които iuvo предлага, позволяват изграждането на портфолио, специфично съобразено с твоя профил и вместващо се в рамките на твоя личен стил на инвестиране. Това ще ти спести и времето за ръчно избиране на кредити и работата върху конкретна стратегия. Повече за автоматичното инвестиране, може да откриеш тук.

Свързани статии