Инвестиции, Ръководства

Как правим оценка на кредитния риск?

Ние в iuvo се грижим за нашите инвеститори и самочувствието, с което те ползват платформата ни. Наясно сме, че едно от най-големите притеснения, свързани с услугата ни, е рискът даден заем да влезе в просрочие и да не бъде изплатен, и за да сме максимално полезни, сме създали кредитния рейтинг – системата на iuvo за оценка на кредитния риск.

Според тази система вероятността от закъснение е разпределена в шест различни класа – от А до HR. Според тях процентът кредитополучателят да влезе в просрочие, което да активира buy-back гаранцията, е между 0 и 100 % (последният най-висок рисков клас е 35-100%). Осигурявайки тези данни, сме се опитали да ти дадем директна помощ при оценка на кредитния риск, без да се налага да търсиш допълнителна информация на платформата.

За да поддържаш здравословно ниво на риск в своето инвестиционно портфолио, винаги взимай предвид както очакваната възвръщаемост на кредита, така и вероятността той да влезе в просрочие и да се активира гаранцията за обратно изкупуване – опитай да намериш своя идеален баланс между двете. Повече за разпределението на процентите между различните класове, както и нивата на възвръщаемостта според класовете, можеш да видиш в нашата статия за оценката на кредитния риск.

Както вече сме ти казвали и преди, ако предпочиташ за инвестираш ръчно, един от най-директните начини да предвидиш дали кредитополучателят няма да направи вноска по заема си, е да се запознаеш с профила му. След логин отиди на Първичен пазар и натисни ID-то на който и да е заем – това действие ще отвори екран с характеристиките на заема. Разгледай секция Кредитополучател и обезпечение. В нея можеш да видиш подробна информация за профила на потребителя, изтеглил дадения кредит. Всички данни в таблицата са предоставени от оригинатора и не се редактират от нас.

Именно анализът на данните, които ти осигурява комбинацията между кредитен рейтинг и профил на кредитополучателя е онова, което ще ти помогне да предвидиш кредитния риск. Разглеждайки детайлите за различни потребители и обръщайки внимание на кредитния рейтинг на техните заеми, можеш да определиш свои собствени критерии и да таргетираш определен профил на кредитополучател в платформата. Този анализ е в основата и на определянето на личната ти стратегия на инвестиране.

Разбира се, ако нямаш това време да инвестираш ръчно, може да постигнеш също толкова добри резултати ако диверсифицираш стратегията си за автоматично портфолио. Диверсификацията на портфолиото ти сама по себе си намалява нивото на риска – тя ще ти помогне да експериментираш с различни профили на кредитополучатели и различни кредитни рейтинги, за да усетиш сам за себе си с какво ниво на риск се чувстваш най-комфортно. С други думи – няма универсална златна среда, има златна възможност за всеки, който знае как да открие баланса между различните параметри, които осигурява платформата.

Свързани статии