loan score class
Ръководства

Кредитен рейтинг и как да го използваме

Какво е кредитен рейтинг?

Кредитният рейтинг е системата на iuvo за оценяване на риска по даден заем. Чрез тази система можете да определите каква е била вероятността даден заем да влезе в просрочие или да не бъде изплатен. В общия случай, всеки оригинатор измерва кредитния риск, използвайки собствени критерии. За целите на централизираната платформа обаче трябваше да измислим начин да направим кредитите от различни оригинатори сравними. Затова създадохме кредитния рейтинг – нашата собствена система.

Скалата за кредитен рейтинг в iuvo е следната:

Клас A: 0 – 2% вероятност за дефолт
Клас B: 2 – 10% вероятност за дефолт
Клас C: 10 – 18% вероятност за дефолт
Клас D: 18 – 25% вероятност за дефолт
Клас E: 25 – 35% вероятност за дефолт
Клас HR: над 35% вероятност за дефолт

Как се влияе моята печалба от кредитния рейтинг?

По естествен път хората са склонни да търсят стабилност и да избягват риска. При инвестициите обаче, рискът не е непременно нещо лошо, стига да бъдете разумни и да подхождате стратегически спрямо него. Когато инвестирате в актив с висок риск, трябва да сте наясно с възможните загуби, спрямо размера на потенциалната печалба.

Поемането на риск се отплаща в дългосрочен план или, на нашия език: инвестирането в заеми с по-нисък кредитен рейтинг следва да ви донесе по-висока печалба. Ето как изглеждат цифрите:

Клас A: 5.03% – 6.31% възвръщаемост
Клас B: 6.07% – 7.21% възвръщаемост
Клас C: 6.96% – 8.13% възвръщаемост
Клас D: 7.87% – 9.05% възвръщаемост
Клас E: 10% – 12.34% възвръщаемост
Клас HR: 11.87% – 15.22% възвръщаемост

Тези данни са базирани на заеми от месец декември 2017. Те могат да варират леко в различни месеци и периоди, но така или иначе важна е тенденцията: годишните печалби растат в обратна пропорция на кредитния рейтинг. За да поддържате здравословно ниво на риск в своето инвестиционно портфолио, винаги разглеждайте възможността за влизане на един заем в дефолт, както и очакваната възвращаемост от него – опитайте да намерите своя идеален баланс между двете.

Опитвам се да си изградя инвестиционна стратегия. Само за кредитния рейтинг ли да се оглеждам?

Не е добра идея да следите само един атрибут на активите, в които инвестирате. Що се касае до P2P заеми, можете да обогатите стратегията си като следите както кредитния рейтинг, така и данните за кредитополучателя.

След логин отидите на Първичен пазар и натиснете ID-то на който и да е заем – това действие ще отвори екран с характеристиките на заема. Разгледайте секция Кредитополучател и обезпечение. В нея можете да видите подробна информация за профила на потребителя, изтеглил дадения кредит. Всички данни в таблицата са предоставени от оригинатора и не се редактират от iuvo.

Профилът на всеки кредитополучател включва: пол, възраст, образователна степен, професия, лично ниво на заплащане, както и ниво на заплащане на съпруг/съпруга (ако е приложимо). На основата на тази информация, както и други фактори (като лично кредитно досие) оригинаторите оценяват платежоспособността на потребителя, а чрез това и възможността за дефолт на кредита.
От съображения за конфиденциалност, iuvo няма директен достъп до лични данни като име, номер на лична карта, както и кредитно досие.

Как са свързани кредитният рейтинг и профилът на кредитополучателя?

Разглеждайки детайлите за различни потребители и обръщайки внимание на кредитния рейтинг на техните заеми, можете да определите свои собствени критерии и да таргетирате определен профил на кредитополучател в платформата. Например, може да решите, че за вас надежден платец е някой, намиращ се в определена възрастова група, имащ месечен приход над определена сума, и притежаващ определена образователна степен.

Преди да направите „дизайн“ на своята финална стратегия, ви съветваме да експериментирате малко с различни профили на кредитополучатели и различни кредитни рейтинги – това ще ви помогне да усетите с какво ниво на риск се чувствате комфортно.

А ако сбъркам в преценката си?

Не забравяйте за Buy-back гаранцията! Ако един заем влезе в дефолт, тя покрива пълния размер на неизплатената главница за целия оставащ период на заема. Прочетете повече: Какво е Buy-back гаранция и как е контролиран рискът, който поемате, когато инвестирате в iuvo?

Имате нужда от още информация? Разгледайте нашата FAQ секция, както и другите публикации в раздел Ръководства на нашия блог!

Свързани статии