p2p_lending
Инвестиции, Ръководства

Какво е Peer-to-Peer кредитиране и защо е толкова атрактивно

Алтернативното финансиране доби сериозна популярност в световен мащаб, като става все по-разпространено и в Европа. И докато то има много лица, най-голям дял от него заема финансирането с ползването на така наречените Peer-to-Peer (P2P) платформи.

Какво на практика е P2P-кредитирането?

Според определението в Wikipedia, това е практиката за заемане на средства на индивидуални кредитоискатели или бизнеси чрез онлайн платформа, която директно ги свързва със заемодателите. Компаниите, предоставящи такива кредити, работят изцяло онлайн, като по-ниските им оперативни разходи им позволяват да заемат средства – много често срещу далеч по-ниска цена, в сравнение с традиционните финансови институции. Така кредитополучателите се облагодетелстват от по-ниски лихви, а заемодателите постигат по-висока доходност за капиталите си, в сравнение с други спестовни продукти.

Предлагащите услугата компании пък, (платформата за P2P-кредитиране) получават срещу посредническите си услуги процент от размера на кредита. Тяхната функция на практика е да срещат потенциалните кредитополучатели и заемодатели. Повечето от тези P2P-кредити са необезпечени заеми, като голяма част от тях са насочени към бизнеса.

Лихвите по отпуснатите кредити често се определят от заемодателите на база на модела на „обратни аукциони“, или наддаване за най-ниска лихва, срещу която се отдават назаем техните средства. Друг начин може да е на база на фиксирана лихва, в зависимост от анализ на кредитния рейтинг на кредитоискателя. При някои платформи, за да се намалят рискът и обемът на лошите кредити, кредиторите сами преценяват дали да отпуснат средства на даден кредитополучател или не.

Как се е зародил бизнесът?

След края на финансовата криза кредитополучателите започнаха да търсят по-ниски лихви и достъп до кредити. От друга страна, заемодателите търсеха по-висока възвръщаемост на своите инвестиции. Банките пък, затруднени от строги регулации, срещаха сериозни препятствия да отговорят на растящите нужди на пазара. Това породи сериозен вакуум в кредитирането, запълнен от Р2P-платформи. Те се характеризират с по-ниско ниво на регулация заради факта, че са посредник в отношенията между кредитори и кредитополучатели. Индустрията на Р2Р-кредитирането регистрира сериозен ръст, особено в развитите страни с напреднали финансови пазари.

В САЩ през тези платформи са отпуснати 6.6 милиарда кредити, или ръст от 128%, през изминалата година, като страната се отличава с най-големия пазар в света по отношение на обема, според изследване на BIntelligence. По отношение на размера на отпускан единичен кредит обаче, Великобритания изпреварва САЩ, като там размерът е със 72% по-голям. Специалистите смятат, че Европа е следващият регион, в който този тип кредитиране ще преживее истински бум.

Алтернативните финансови пазари на Стария континент достигнаха обем от близо 3 милиарда евро през 2014 година, което е повишение от 144% на годишна база, според същото проучване на Business Insider. Във Франция, например, малкият пазар на Р2Р-кредитиране отбеляза ръст от 4 000% през изминалата година, до 8.2 милиона евро. Този тип кредитиране вече набира скорост и в страни като Германия, Швеция и Холандия.

Какъв е целият процес на P2P-кредитирането?

Потребителят кандидатства за заем на сайта на избраната платформа. Платформата определя „кредитния му рейтинг“ и платежоспособността му. Ако е одобрен, се преминава към определяне на условията, включително и на лихвения процент. Платформата представя профила на кредитоискателя на потенциалните инвеститори, чиито изисквания се покриват от кредитоискателя. Един инвеститор, или група инвеститори, се съгласяват да предоставят цялата или част от исканата от кредитополучателя сума. Трета страна – банка партньор, издава на практика реалната сума, която се предоставя на кредитоискателя, което премахва юридическите спънки, свързани с изискванията за задължително наличие на провизии.

Инвеститорите дават на платформата средства, с които тя да откупи кредита от банката. Кредитополучателят плаща на платформата дължимите суми, които се връщат съответно на инвеститорите. Трябва да е ясно, че платформите за P2P кредитиране са единствено посредници в свързването на интересите на кредитори и кредитополучатели. Те не носят никакъв риск, свързан с лоши кредити, и по този начин успяват да поддържат ниски оперативни разходи и съответно да предоставят по-изгодни лихвени проценти.

Прочетете повече на: http://profit.bg/

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии