Новини

Списъкът с кредиторите на CBC, сред които е и iuvo, беше обнародван.

Както знаете, след като заедно с други кредитори на CBC и посредством необходимите правни действия, успяхме да стопираме продажбата на дружеството, съдействахме да се стартира оздравителна процедура и да се започне задълбочена вътрешна ревизия на CBC. В хода на процедурата беше входиран в съда и списък с кредиторите на CBC, който включва и iuvo. Очаквано този списък беше официално публикуван в държавния вестник в Полша и съответно обнародван, с което започна да тече и процесът по изготвяне на план за реструктуриране на компанията от поставения от съда Администратор. Успоредно с това тече и задълбочен процес по събиране на информация и оценка на стойността на кредитното портфолио на компанията, с цел последваща реализация на този план. Продължаваме да ви информираме за развитието по казуса със CBC и последващите действия за погасяване на дълга им към инвеститорите и платформата.

Свързани статии