Новини

Iuvo входира искова молба в Естония за събиране на задълженията на Lumen Investments (AS Monify)

Информираме Ви, че е входирана искова молба в съда в Естония за стартиране на съдебни действия срещу AS Lumen Investments.

За да защитим вашите интереси , iuvo подаде и искане за налагане на обезпечителни мерки върху всички налични банкови сметки на територията на Естония на AS Lumen Investments. Припомняме ви, че AS Lumen Investments  е новото име на AS Monify, за която промяна вече ви информирахме след постъпило официално писмо от дружеството в края на миналата година.

Мярката за входиране на искова молба се налага вследствие на неизпълнението на ангажиментите на AS Monify по сключено допълнително споразумение, уреждащо плащане на остътчен длъг към инвеститорите на три равни вноски. Припомняме ви, че в края на октомври постъпи плащане по първата вноска от подписания анекс към договора за сътрудничество, с което частично бяха удовлетворени и задължения към инвеститорите в платформата.

Продължаваме своевременно да ви информираме за всяко развитие в отношенията ни с оригинаторите в iuvo.

Свързани статии