Получи повече с IUVO CLUBS

Възползвай се от допълнителни привилегии и ексклузивни възможности с IUVO CLUBS. Получи повече доходност. Постигни целите си с iuvo.

Club table
Starter
Silver
Gold
Приоритет за Авто Инвест
 
Твоите автоматични портфолиа се активират преди останалите.
×
×
Авто Инвест цикъл
 
Броят на кредитите, които автоматично портфолио инвестира преди следващото ти да се активира.
10
10
20
Време за обработка на депозити
 
Твоите парични преводи могат да се отразят в iuvo баланса ти само след като са пристигнали в банковата ни сметка и в работно време.
до 1 работен ден
до 3 работни часа
до 30 работни минути
Предварителна информация
 
Получаваш предварителна информация относно добавянето на нови кредити на пазара ни, промоционални кампании, нови оригинатори или други новини.
×
×
Онлайн помощ от iuvo
 
Всеки регистриран инвеститор в iuvo има свой личен акаунт мениджър.
Вторичен пазар такса
 
Таксата, която плащаш върху продадената сума на вторичен пазар.
1%
0.5%
Без такса
Приоритет за вторичен пазар
 
Кредитите, които обявяваш за продажба на вторичен пазар, се появяват първи.
×
×
Време за обработка на теглене
 
Времето, в което нашият екип обработва заявките ти за теглене. Времето за междубанковия превод не се взима предвид, тъй като не е в контрола на iuvo.
до 2 работни дни
до 1 работен ден
до 1 работен час
Бонус „Препоръчай приятел“ More >>
2% и до €200
2.5% и до €250
3% и до €300
Покани за събития
×
×
Минимална сума Общи условия GOLD CLUB >>
€10
€10 000
€25 000

По-добро инвеститорско преживяване с IUVO CLUBS

Привилегиите, които получаваш с IUVO CLUBS, са отлична възможност да получиш допълнителна доходност и да постигнеш целите си. Получаваш достъп до ексклузивни промоционални кампании, по-високи бонуси и по-бързо обслужване. Твоите автоматични портфолиа инвестират преди останалите и избират до 20 кредита на цикъл, което означава, че можеш да инвестираш повече средства в най-желаните кредити, отговарящи на критериите ти, а получаването на предварителна информация също помага за това.

Learn More