Новини

Актуална информация от iuvo относно CBC

Във връзка с неизпълнение на поети договорни задължения от оригинатора CBC (KFP), в това число: активиране на buyback гаранции, трансфер на постъпили плащания от крайните кредитополучатели към платформата, плащания на такси към iuvo, платформата предприе следните действия в защита на интересите на инвеститорите:

–  на 28.07.2020 беше изпратена извънсъдебна покана, от страна на iuvo, за доброволно изпълнение на закъснели плащания и задължения по договор. Дефиниран е краен срок от 14 дни след датата на изпращане на поканата. До момента плащане все още не е постъпило.

–  Iuvo е в активно сътрудничество с полска адвокатска кантора с цел предприемане на правни действия при липса на плащане съгласно изпратената извънсъдебна покана.

–  Имайки предвид обстоятелствата, предлагането на кредити на CBC на първичен и вторичен пазар е преустановено.

Iuvo използва всички възможни инструменти за намиране на диалог с компанията и облекчаване на условията, взимайки предвид затрудненията на бизнеса и настоящата ситуация. В тази връзка беше осигурен гратисен период по главница по всички кредити, качени на платформата, за срок от три месеца. След изтичане на гратисният период и поетапно влизане на кредитите в погасителен план, дружеството преустанови плащания към iuvo и е в нарушение на основни задължения по договор.

Екипът ни ще изпраща обновена информация за предприетите мерки и последващите действия от наша страна.  Запазването на интересите на инвеститорите остава основен фокус в работата ни и продължаваме да насочваме всички наши усилия върху това iuvo да остане най-доброто място за твоите средства.

Свързани статии